Jaarthema: Verbinding met elkaar

In de 20e eeuw vond een belangrijk deel van de geloofsoverdracht plaats via min of meer vaste vormen en groepen: Bijbellezen en bidden aan tafel, christelijke school, christelijke vriendengroep, kerkdiensten, catechese en jeugdwerk. Er is veel veranderd ondertussen. Lezen en bidden aan tafel staan onder druk door de verschillende agenda’s van de gezinsleden, het christelijk getuigenis op school is verminderd, vrienden komen soms uit de kerk maar vaak ook niet en tenslotte is het voor de kerk ook moeilijker geworden om aansluiting te blijven vinden met de jeugdcultuur. Bestaande, vertrouwde kaders zijn weggevallen de individualisering is sterk geworden. Het is in toenemende mate van belang om niet alleen via de bestaande kaders maar juist ook persoonlijk over het geloof in Jezus Christus te (kunnen) spreken. 
 
We zijn dankbaar voor alles wat onze Heer ons allemaal al heeft gegeven en geeft als het gaat om de onderlinge liefde en het getuigenis over Hem. Tegelijk strekken we ons uit naar alles wat de Heilige Geest ons verder wil geven. Doel van het jaarthema: Als gemeente verdre groeien in de persoonlijke contacten, zodat we verder kunnen groeien om ook over ons geloof te spreken. Wat hebben wij ontdekt van God. Wat heeft Hij ons duidelijk gemaakt? Hoe wandelen we met Hem? Wat betekent dat voor ons? Spreken over deze vragen heeft betekenis voor ons persoonlijk getuigenis binnen gezinnen, in de kerk en daarbuiten.
 
NIEUW:  De verantwoordelijkheid om mee te doen ligt dit jaar bewust bij de individuele gemeenteleden. Dit sluit aan bij de huidige cultuur waarin dingen niet centraal, top-down worden geregeld, maar vanuit eigen initiatief bottom -up. Daarom is er dit jaar naast materiaal voor bestaande kringen en eenmalige gespreksavonden, ook persoonlijk materiaal voor duo’s/trio’s/kwartetten. Deze zijn laagdrempelig en eenvoudig te organiseren. Ze bieden tevens een veiligheid die kringen niet kennen. Er is ook nazorg na diensten over persoonlijke thema’s, zodat gelegenheid wordt geboden thema’s te verwerken. Zie verderop.
 
Het dagboek achter het jaarthema is van Tom Holladay, Hart voor mensen. Kennismaking met het boek: zie http://www.hartvoormensen.com/ Het heeft een wat Amerikaanse inslag, maar voor de kritische lezer is er veel waardevols in te vinden. 
​Onder het kopje Dagboek 'Hart voor mensen' vind je informatie over hoe je het dagboek kunt gebruiken.

 Ondersteunend materiaal:   

Nazorg bij persoonlijke thema’s die het hart raken: 

  • pastoraal team beschikbaar 
  • predikant beschikbaar 
  • persoonlijke voorbede na de dienst 
  • kringgesprek in de week erna op een gastadres. In de themaweken openen gastadressen hun deuren op zondagavond, dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond (graag even een seintje van je  komst vooraf ivm de catering)

 We bidden dat de Heilige Geest onze Gids is bij het verder groeien in geloof en vertrouwen in onze God.