Stichting Oekraine Projecten

Stichting Oekraïne Projecten is een interkerkelijke Stichting die door verschillende gemeenten in Hattem en Zwolle, waaronder onze gemeente, wordt ondersteund op verschillende vlakken.
De doelstellingen van de Stichting zijn hulpverlening aan de allerarmsten in Oekraïne, verbreiding van het evangelie en bewustwording. 

Ondersteuning wordt gegeven aan:

  • het werk van dominee Sándor Kóvacs en zijn medewerkers in de Sub-Karpaten te Oekraïne 
  • het project 'Testify to Love' 
  • het project 'het Arendsnest'

Hulpverlening vindt plaatst op allerlei manieren. Zo gaan er regelmatig hulptransporten naar Oekraïne met kleding, voedsel en andere belangrijke materialen, maar er vinden ook acties plaats om hulp te kunnen blijven verlenen. Denk aan de jaarlijkse kerstkaartenactie die de Stichting organiseert. 

Daarnaast vinden er regelmatig reizen plaats om daar waar nodig te helpen en om Nederlandse jongeren bewust te maken van de rijkdom in Nederland en de armoede in de Oekraïne. In de zomers van 2015 en 2017 zijn jongeren afgereisd naar de Oekraïne om daar te helpen.

Contactpersonen:
Peter de Jong, (038) 444 04 68
Erik van der Ziel, (038) 444 00 54

Uw financiële steun is onmisbaar. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer IBAN NL03 RABO 0325 7748 89 t.n.v. Oekraïne projecten. Stichting Oekraïne Projecten is een ANBI, dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie: www.oekraine-projecten.nl