Submenu
Stichting Gehandicapten Tsjernobyl - StolinStichting Red een KindStichting Oekraine Projecten

Stichting Gehandicapten Tsjernobyl - Stolin

 
Bij de missionaire doelen, die gesteund worden door de kerkenraad, is ook de "Stichting Gehandicapten Tsjernobyl - Stolin", gevestigd in Hattem en Hardenberg, en werkzaam in W - Rusland.
Deze Chr. stichting stelt zich ten doel, om gehandicapte kinderen, meestal nog door nawerking van de ramp in Tsjernobyl 1986, lichamelijk, verstandelijk, of beide, met hun gezinnen te helpen om zo goed mogelijk hun bestaan te verlichten.
Deze meestal zeer arme gezinnen, kunnen zich zelf haast niet redden, wij trachten al sinds het jaar 2000 om hier verandering in te brengen. We proberen zelfs om gehandicapte mensen weer terug te brengen in de maatschappij. Gelukkig hebben we al veel kunnen doen, zoals voedselpaketten naar gelang deze nodig zijn per maand, half jaar, of per jaar, sturen van kleding en andere goederen, zorgen voor sanitaire voorzieningen, het realiseren van een naaiatelier, en een keramiek atelier. Dit alles voor gehandicapte mensen onder prof.leiding. De gemaakte producten worden verkocht op markten, braderieën, e.d.
 Ons werkgebied ligt in het zuid/westen van W - Rusland, een 30 kilometer van Tsjernobyl, wat zoals u weet in de Ukraine ligt. De plaatsen en omgeving waar wij werken zijn Stolin en Resjitsja. We hebben de zorg op ons genomen voor een 90 gezinnen, +/- 300 personen, hoewel uit omliggende plaatsen ook steeds meer vezoeken komen om te helpen, we doen ons best.
We ervaren Gods steun in alles wat we daar mogen doen. Ook vertellen we dat we van Hem afhankelijk zijn.
Op één van onze laatste meetings aldaar, voordat we naar  Nederland terug gingen, kregen we door een jonge moeder, de zegen van God mee! Zo maar in het openbaar, bijzonder!
Onze inkomsten komen van donateurs, sponsoren, kerken in Hattem en Hardenberg, , het organiseren van vleesactie's, film/info middagen/avonden, benefiet concerten, enz.
Wilt u ons mooie werk  fin. steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op banknr. NL74ABNA 056.53.888.51 onder vermelding van boven genoemde stichting.
 
Alie en Kobus Spannenberg.