Terugluisteren
Klik op het icoon om diensten terug te luisteren
zondag 28 april
09:30 NGK - Ds. W. van Dijk te Kampen
14:30 NGK - Ds. J.J. Drijfhout
 
zondag 5 mei
09:30 NGK - Ds. W.H. Louwerse te Apeldoorn
14:30 GHK - Ds. H.J. Messelink
Tekst van de dag

Vrijdag 26 april 2019
Romeinen 6:8-9

Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.

Ontmoetingskerk - NGK Hattem

Fijn dat u onze website bezoekt. Via onze website willen we ons graag aan u voorstellen en u meer vertellen over onze gemeente en onze activiteiten.

Als Ontmoetingskerk in Hattem zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en zijn Woord. We streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in onze relaties met elkaar en in onze uitstraling naar de omgeving.

Op 4 mei Requiem van Duruflé in de Andreaskerk Hattem

Het traditionele herdenkingsconcert op 4 mei in de Grote of Andreaskerk wordt dit jaar verzorgd door de Andreascantorij. Uitgevoerd wordt het Requiem van de Franse componist en organist Maurice Duruflé ( 1902 – 1986 ). Dit requiem wordt gezien als het mooiste Franse requiem na dat van Gabriël Fauré. Duruflé maakt op zeer natuurlijke wijze, consequent gebruik v...

Lees meer >>

Info seniorenreisje op 1 mei 2019

Woensdag 1 mei a.s. vindt ons jaarlijkse reisje plaats. Het reisdoel is dit keer: Het Openluchtmuseum in Arnhem.

De opgave voor dit uitje is gestart tijdens de meest recente koffieochtend. Inschrijven kán nóg tot en met zondag 14 april op één van de lijsten bij de uitgangen van de kerk. Op die prikborden is ook aanvullende informatie ove...

Lees meer >>

Steun aan Kampen voor zendingswerk in Zuid-Afrika

Beste gemeenteleden, 

Voor zover dit niet meer zo goed bij u bekend is, enkele jaren geleden is door de kerkenraad besloten om het zendingswerk via de NGK Kampen niet langer financieel te ondersteunen. Dit vanwege andere keuzes voor missionaire doeleinden/ondersteuning. Hierdoor is Hattem geen steunbiedende kerk meer voor Kampen. Door afspraken in het verleden, geldt er echter...

Lees meer >>

Vacature Coördinator bijbelklas

Vanaf september is er een vacature voor coördinator bijbelklas. Je taken?  Rooster voor elk kwartaal maken Vergaderingen voorzitten (2 x per jaar) Aansluiten bij Team Jeugd Overzicht houden: projecten tijdig organiseren, contact met predikant onderhouden, leiding informeren bij bij...

Lees meer >>