Jeugdwerk

<p>In het jeugdwerk van de NGK Hattem willen we dat kinderen en jongeren God leren kennen als hun Vader, Jezus als hun persoonlijke verlosser en de Heilige Geest als hun Trooster en Helper.<br /> Onze visie is dat zij in het kennen van en het zoeken naar, door de hele gemeente worden begeleid,ondersteund en gestimuleerd om een keuze voor Hem te maken.</p> <p>Daarnaast willen we hen stimuleren om onbelemmerd te kunnen groeien in een persoonlijke relatie met Hem, om vandaar uit samen te getuigen van Gods liefde voor ons en voor iedereen.<br /> Wij willen voor hen een gemeente zijn waarin ze zich geaccepteerd voelen, waarin ze ervaren onmisbaar te zijn en waarin ze de andere gemeente leden leren kennen, respecteren en waarderen.</p>