Submenu
FotoalbumBeluister opnames

Beluister opnames

  


Diensten in Juli
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 juli 2018 14:30

Datum: 15-07-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:
Thema: Uitgekozen!

voorzang: ps 100:1-4
1.    votum en zegengoet
2.    Ps 33:7,8 zijn sterke arm beschermt de vrome
3.    Gebed
4.    NGB art 16
5.    Verkondiging
a.    Deut 7:1-9
b.    Ef 1:3-6
c.    Opw 727 Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
6.    Voorbede en dankzegging
7.    Collecte
8.    Gk 160 groot is uw trouw o Heer
9.    Geloofsbelijdenis
10.    Afgewisseld met gk 118:1,2,3 God is getrouw zijn plannen falen niet
11.    zegen
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 juli 2018 09:30

Datum: 15-07-2018 Voorganger: ds. J. Schaeffer Beschrijving:

Voorzang: Psalm 118, 1 en 2

Votum en Groet

Zingen: Psalm 118, 10

Leefregels

Zingen: Gezang 312 (ELB – Jezus vol liefde...)

Gebed om het licht van de Geest

Schriftlezingen: Psalm 11 en Mattheus 24,1-14

Zingen: Psalm 76, 2. 3. 5 en 6

Verkondiging van Psalm 11

Zingen: Gezang 285

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 288,1, 6 en 8

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 juli 2018 09:30

Datum: 08-07-2018 Voorganger: ds. J. Smit Beschrijving:

Liturgie avondmaalsdienst:

Intochtslied Psalm 92 : 1.2.3

Votum en groet

Zingen Gezang 318 : 1.5.8

Gebed

Kinderlied (?)

Lezen Psalm 92

zingen Psalm 92 : 7 en 8

Preek

Gezang 448 : 2

Dankzegging

Zingen Gez. 434 : 2 en 4

Gedachtenis

Zingen Gezang 182 : 1

Gebed

zingen ELB 285 : 1 en 3

Tafel 1

Zingen Gez. 225 : 4

Tafel 2

Zingen Gez. 225 : 5

Gebeden

Gaven

Zingen Gez. 479 : 3 en 4

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 juli 2018 14:30

Datum: 01-07-2018 Voorganger: ds. B.J. Eikelboom Beschrijving:

LITURGIE ZONDAGMIDDAG 1 JULI 2018 HATTEM

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Voorzang:​Opwekking 176 (U bent mijn schuilplaats Heer)
 • Votum en groet: Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen!
 • Zingen:​Psalm 33: 2 en 7 (Zingt al wie leeft van Gods genade)
 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthiërs 4: 1 - 18
 • Zingen:​Psalm 84: 2 en 3 (Zelfs vindt de mus een huis, o Heer)
 • Verkondiging: 2 Korinthiërs 4: 7 (Een heerlijke schat in een aarden vat en…)
 • Zingen: ​Gezang 95: 1, 2 en 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
 • Dankzegging en voorbede
 • (Ruimte voor de mededelingen m.b.t. collecte)
 • Gelegenheid om uw gaven te geven, bestemd voor:
 • Zingen:​Opwekking 411 (Geprezen zij de Here)
 • Geloofsbelijdenis lezen
 • Zingen:​Gezang 257
 • Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
  En de LIEFDE van God de Vader
  En de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
  MET U ALLEN
  Zeggen:​​Amen!!!
Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 juli 2018 09:30

Datum: 01-07-2018 Voorganger: ds. J.W.Ploeg Beschrijving:

Welkom en mededelingen

Zingen Ps. 100

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gez. 434:1, 2

Leefregels voor christenen

Zingen E.L. 72:1, 5

Gebed

Kinderlied: E&R 423:1, 3 'Heer u bent mijn leven'

Schriftlezing Joh. 11:17-27

Zingen Gez. 169:1, 6

Tekstlezing Joh. 11:25-26

Verkondiging ‘Onaantastbaar leven’

Zingen Ps. 16:3, 4

Dankgebed

Collecte

Zingen E.L. 125 'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft'

Zegen

Amenlied Gez. 21:7

Diensten in Juni
Beluister preek online Download bestand

Zondag 24 juni 2018 09:30

Datum: 24-06-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Deze dienst is voorbereid met de catechesegroep van 12 jaar.

Ps 122: 1,2

Votum en groet

Opw 640 - Ik sla mijn ogen op naar de bergen

Leefregel: Belang van het lezen van Gods Woord

Filmpje gemaakt door Marvin Lankman

Opw 630 Vader U bent goed

Opw 733 10.000 redenen

Lezen doopformulier, gebed en doopvragen.

Gez 333: 1A, 2V, 3M, 4V, 5A

Doop Joël van der Beek

Opw 746 Zegenlied

Lezen Mattheus 25: 14 - 29

Toneelstukje door de catechesegroep van 12 jaar.

Preek

Gez 106: 1,2,3

Riekend Last zingt een lied

Voorbede met medewerking van Anna en Mirte

Collecte

Ps 149: 1,3

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 17 juni 2018 09:30

Datum: 17-06-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Thema van de dienst: Christen zijn en je werk

In deze dienst doen we als toepassing van de preek een Lectio Divina. Dit is een meditatieve wijze van bijbellezen in vier fasen. Verdere uitleg volgt in de dienst.

Opw 502 Dicht bij Jezus zijn
Votum en groet
Opw 466 Wandel in het licht
Leefregel
Gez 326: 1,2, 5 Liedboek voor de kerken 1973
Gebed om Gods Geest
Kinderlied Opw kids 22 ik volg de Heer
Gez. 373: 2,3,4 Liedboek voor de kerken 1973
Schriftlezing – Efeze 6: 5 - 9 en Prediker 9:
Preek: Christen zijn en je werk
Ps 90: 8 Liedboek voor de kerken 1973
Lectio Divina over Efeze 6: 5 - 9
Opw 689 Spreek, o Heer, door uw Heilig Woord - zingen hele lied
Inleiding op lectio divina
Opw 689 Couplet 1
Lezing 1e maal
Stilte - lezen
Opw 689 Couplet 2
Lezing 2e maal
Stilte - mediteren
Opw 689 Couplet 3
Lezing 3e maal
Stilte - bidden
Opw 689 Couplet 4
Lezing 4e maal
Stilte - in Gods aanwezigheid verkeren
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Gez 374: 6,7Liedboek voor de kerken 1973
Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 10 juni 2018 09:30

Datum: 10-06-2018 Voorganger: ds. H. v.d. Velde en ds. P. v.d. Velde Beschrijving:

Thema: Gods trouw voor alle generaties

 

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 479: 1 en 3, Aan U behoort, o Heer der heren

Votum en groet

Zingen:  Opwekking 687, Heer, wijs mij uw weg

 

Gebed om God leiding en zegen 

Eerste lezing uit Psalm 139: 1-18 en vers 23-24

Zingen: Opwekking voor kids 211, Onder, boven, voor en achter

 

Interactief moment: de generaties voorstellen. 

Wie zijn er allemaal in de dienst. Ondanks alle verschillen zijn we hier onder 1 dak!

Eindigen met de jongste generatie en die naar voren halen?

Kindermoment:  Zeg Mama, waar was ik toen ik nog niet geboren was

Zingen: Heer, U kent mij als geen ander ( Zie tekst hieronder) https://youtu.be/MEgxqgJ0XNY

                

Zingen: Psalm 139: 1 en 8 in DNP 

Tweede lezing uit Maleachi 3.22-24

Eerste overdenking: De moeiten van generaties 

Zingen: Ik wil jou van harte dienen

 

Derde lezing uit 1 Timoteus 4.11 – 5.2 

Tweede overdenking: De zegeningen van de generaties 

Zingen: Opwekking 767, Familie

 

Dankgebed en voorbeden

Collecte

 

Slotzang: Opwekking 542, God van trouw, U verandert nooit

Zegenbede

Amenlied:  Gezang 479: 4, Laat dan mijn hart U toebehoren.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 3 juni 2018 09:30

Datum: 03-06-2018 Voorganger: Ds. J. Drijfhout Beschrijving:
Thema: Ieder hart een woonplaats van Christus

intochtslied Nlb 221:1,2,3
stil gebed
votum en zegengroet 
opw 454 zegen, aanbidding
wet
ps 25:5,7
kinderlied opw 241 Van A tot Z (kinderen gaan naar hun klas)
gebed
schriftlezing psalm 62
opw 802 Hier is mijn hart Heer
tekst Ef 3:14-19
verkondiging
Nlb 614:1,2,3 Jezus leeft en ik met Hem
voorbede en dankzegging
collecte – kinderen komen terug
kindermoment?
Opw 734 God ik adem om van u te zingen
zege
Diensten in Mei
Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 mei 2018 09:30

Datum: 27-05-2018 Voorganger: ds. W. van Dijk
Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 mei 2018 09:30

Datum: 20-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst voor zondagmorgen, Pinksteren

Opw 797. U roept ons samen als kerk van de Heer.

Votum en groet.

Opw 237. Jezus wij verhogen u.

Leefregel.

Opw 765. Uw vrede vult dit huis.

Opw 497. Leven door uw Geest.

Gebed om Gods Geest.

Tienerverhaal door Herman Spannenberg.

Opw Kids 31. Door de kracht van de Heilige Geest.

Schriftlezing. Handelingen 2: 1 - 13.

Preek.

Opw 623. Laat het huis gevuld zijn

Dankgebed en voorbede.

Collecte.

Opw 767 Als familie.

Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 mei 2018 09:30

Datum: 13-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Avondmaal

Beluister preek online Download bestand

Donderdag 10 mei 2018 09:30

Datum: 10-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Hemelvaartsdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 mei 2018 09:30

Datum: 06-05-2018 Voorganger: ds. P. Krol
Diensten in April
Beluister preek online Download bestand

Zondag 29 april 2018 14:30

Datum: 29-04-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:

1. Votum en zegengroet

2. Ps 150:1,2

3. gebed

4. Schriftlezing

5. tekst

6. verkondiging

7. lb 87:1-5

8. Apostolische geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek, berijming Casper Koolsbergen)

9. voorbede en dankzegging

10. collecte

11. opw 213 / gk 99

12. zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 29 april 2018 09:30

Datum: 29-04-2018 Voorganger: ds. M. Rietkerk, Leidse Rijn Beschrijving:

Thema: Gebed om wijsheid

 

 

Welkom, mededelingen (ouderling van dienst)

Intochtslied : Gezang 457:1, 3 en 4

Welkom en stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 86: 1 en 2

Leefregel: Lezen Jakobus 1:19-26

Zingen: Opw 802 – Hier is mijn hart

Kinderlied: Roddelen

Kinderen naar bijbelklas

Gebed

Schriftlezing: Jakobus 1:1-18

Zingen: Psalm 111:2 en 6

Verkondiging

Zingen: Opw 789 – Lopen op het water

Voorbede

Collecte

Slotlied: Opw 520 – Wees mijn verlangen

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 april 2018 14:30

Datum: 22-04-2018 Voorganger: ds. R. Knigge
Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 april 2018 09:30

Datum: 22-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 april 2018 14:30

Datum: 15-04-2018 Voorganger: ds. H. Messelink
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 april 2018 09:30

Datum: 15-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 april 2018 14:30

Datum: 08-04-2018 Voorganger: ds. E. Dwarshuis te Wapenveld Beschrijving:

ps 121:1; 
zegengroet; 
ps 121:2,3,4 LvK (Ik sla mijn ogen op)
gebed; 

kindermoment; 

OT 509 (Hij heeft de hele wereld) - zie bijlage

lezen HC 10 en Joh 21:1-14; 

ps 33:5,7 GK (De grote Schepper) - zie bijlage

preek; 

gez 110:1,2 GK (Alles, alles is gelegen) - Zie bijlage

geloofsbelijdenis; 

ps 93 (Levensliederen, zie onder) - Melodie psalm 93

dankgebed; collecten; 

gez 291:1 LvK (Nooit kan ’t geloof); 

zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 april 2018 09:30

Datum: 08-04-2018 Voorganger: ds. H. Horstman Beschrijving:

Welkom door de Ouderling van dienst

Aanvangslied: Opw. 798, U leert me lopen over water.


Stil gebed
Zingen: ps 81: 1,4,8,11
Leefregel
Zingen ps 51 psalmenproject Witter...
Gebed

Kindermoment: Opwekking voor kinderen 233, God heeft een plan voor je leven.


Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Zingen: gez 217
Voorbeden en dankzegging
Collecte
Slotzang: Opw 618 Jezus hoop van de volken
Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 april 2018 14:30

Datum: 01-04-2018 Voorganger: ds. H. Messelink
Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 april 2018 09:30

Datum: 01-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

1e Paasdag

Diensten in Maart
Beluister preek online Download bestand

Vrijdag 30 maart 2018 19:30

Datum: 30-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Goede Vrijdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 maart 2018 09:30

Datum: 25-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 18 maart 2018 09:30

Datum: 18-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Woensdag 14 maart 2018 19:30

Datum: 14-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 11 maart 2018 09:30

Datum: 11-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 4 maart 2018 09:30

Datum: 04-03-2018 Voorganger: ds. J. Winter
Diensten in Februari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 februari 2018 09:30

Datum: 25-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Avondmaal

Beluister preek online Download bestand

Zondag 18 februari 2018 09:30

Datum: 18-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 11 februari 2018 09:30

Datum: 11-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 4 februari 2018 09:30

Datum: 04-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

School Kerk en gezin

Diensten in Januari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 januari 2018 14:30

Datum: 28-01-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:

liturgie zondagmiddag

 

 • votum en zegengroet
 • liedboek 30:1,5,6 (wie mat de waatren met zijn holle hand)
 • gebed
 • schriftlezing Jesaja 45
 • Psalm 10 (de Nieuwe Psalmberijming)


1. Waarom, HEER, blijft U zo op afstand staan?
Zwaar worden zwakke mensen onderdrukt.
Hoogmoedig vallen profiteurs hen aan.
Zorg dat hun uitgekookte plan mislukt!
De goddeloze die zijn dagen plukt
denkt uit de hoogte: Wie kan mij wat maken?
Er is geen God, dit zijn mijn eigen zaken!

 

4. Sta op, HEER, hef uw hand op, toon uw kracht.
Vergeet de nood van de misdeelden niet.
Hoe kan het dat de zondaar U veracht?
U bent het juist die arme tobbers ziet!
U peilt hun pijn, U lijdt om hun verdriet.
Voor mensen die compleet zijn vastgelopen
houdt U uw armen vol ontferming open.

 

5. Eis rekenschap en sla de zondaars neer. 
Straf hen totdat het kwaad is weggevaagd.
Dit is uw land, U bent de koning, HEER!
Wie hier niet thuishoort, wordt door U verjaagd.
U hoort wat de zachtmoedige U vraagt.
Wie weerloos is, mag altijd bij U blijven.
Geen mens kan de verdrukte nog verdrijven.

 

 

 • tekst NGB art 1
 • verkondiging
 • opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • geloofsbelijdenis
 • ps 97:1,5 (geref kerkboek)
 • voorbede en dankzegging
 • collecte
 • ps 10:1,6,7 (nieuwe psalmberijming)
 • zegen
Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 januari 2018 09:30

Datum: 28-01-2018 Voorganger: Ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 januari 2018 14:30

Datum: 21-01-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst zondagmiddag 21 januari

Opwekking 221: 1,2,3 (ps 146 op melodie van Johan de Heer)

Votum en groet

Opwekking 125 (Heer ik kom tot u, hoor naar mijn gebed)

Gebed

Schriftlezing: Joh.21:15-23

LvK Gezang 83

Preek

Zingen:  Opwekking 281 als een hert

Dankgebed en voorbede

Collecte

Credo - lezen.

Zingen: Gezang 44 (Liedboek 1973)

Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 januari 2018 09:30

Datum: 21-01-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Doopdienst

Week van gebed

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 januari 2018 14:30

Datum: 14-01-2018 Voorganger: preeklezer Beschrijving:

Middagdienst Zondag 14 januari 2018 Ontmoetingskerk

 

Votum, zegengroet, amen

 

Zingen: Psalm 103:1 

G ebed

Lezing van de Heidelbergse Catechismus zondagen 2-3 

Zingen: Psalm 51:3 

Schriftlezingen en antwoordliederen: Genesis 1,26-31 en 3,1-10 

Psalm 51:4 

Handelingen 17,16-31 

Psalm 51:5 

Preek over zondag 2-4 

Zingen: Liedboek 435(:1-5) 

Dankzeggingen en gebeden 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Zingen: GK-2006 Lied 78:2 ('k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij) 

Collecte 

Zingen: Psalm 103:6,7 

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 januari 2018 09:30

Datum: 14-01-2018 Voorganger: ds. W. van Dijk
Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 januari 2018 09:30

Datum: 07-01-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Avondmaal