Submenu
FotoalbumBeluister opnames

Beluister opnames

  


Diensten in December
Beluister preek online Download bestand

Dinsdag 31 december 2019 19:30

Datum: 31-12-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Oudejaarsdienst

Beluister preek online Download bestand

Woensdag 25 december 2019 09:30

Datum: 25-12-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Eerste Kerstdag

Diensten in Februari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 10 februari 2019 09:30

Datum: 10-02-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:

Deze dienst is voorbereid met de groep van kinderen van 11/12 jaar.

Ps 43: 3,4

Votum en groet

Opwekking 734  God ik adem om van U te zingen
Opwekking 557 Laat uw glorie zien

Lezen van de 10 geboden door Carsten en Sander met tekeningen van de tieners

Zingen: Opwekking 501 Vader, God ik aanbid U

Gebed om Gods Geest

Filmpjes gemaakt door de tieners over het ervaren van God in je leven.

Lied met de tieners: "Ik wens jou" Trinity

Kinderen gaan naar de Bijbelklas

Interview

Schriftlezing Hebreeën 8

Gez 62 Liedboek 1973

Preek

Gez 244: 1,2,4 Liedboek 1973

Dankgebed en voorbede
Collecte: 1. Kerk 2. Voedselbank Zwolle

Ps 119: 28, 60 Liedboek 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 3 februari 2019 09:30

Datum: 03-02-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Ps. 133

Votum en groet

Zingen Ps. 9: 4, 9

Zingen Opw 805 Maak ons hart onrustig - tegelijk ook de leefregel voor vandaag

Kyriegebed

Opw 436: Onze Vader

Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer, Elly en Rikkert

Zingen: Gez. 303: 1,2, 3

Schriftlezing Efeze 3

Preek

Zingen: Gez. 95

Dankgebed en voorbede

Voorzitter van de kerkenraad Klaas Klaver maakt nieuwe kerkenraad bekend

Collecte voor Tear

Zingen Opw 569 over al wat leeft

Zegen

Diensten in Januari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 januari 2019 14:30

Datum: 27-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:
 

Gez. 319: 1,2

Votum en groet

Gez. 95:1

Gebed om zegen over de dienst.

1e Schriftlezing: Mt. 5: 20-26

Zondag 40

Zingen: Ps. 37: 3,9

Preek

Zingen: Ps. 5: 2,5,6.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gez. 297

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 januari 2019 09:30

Datum: 27-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst

Zingen: Ps. 105: 1,2 Liedboek van de kerken 1973

Votum en groet

Zingen: Ps. 105: 3 Liedboek van de kerken 1973

Dooponderwijs

Gebed om Gods zegen over de doop

Doopbeloften

Zingen Opw 770 Ik zal er zijn

Bediening van de doop aan Louise Henriëtte Driest en Eden Nzamwita Rumongi

Zingen Opw 746 De God van de vrede geeft jou zijn zegen

Kinderlied: Opw kids 46 Jezus is....
(kinderen gaan naar de bijbelklas)

Uitreiken doopgeschenk

Zingen: In die hemel is die Heer

Schriftlezing: Exodus 3: 7 - 15; 4: 1 - 17

Preek

Zingen: Gez. 9: 2,7,10 Liedboek van de kerken 1973

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Stichting New Born Life. In de armste Afrikaanse landen sterft 1 op de 7 vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling of in de kraamtijd. Van de vrouwen die wel overleven moeten velen verder zónder kindje, maar mét een beschadigde blaas (VVF). Voortdurend urineverlies geeft niet alleen stank en infecties, maar ook eenzaamheid; deze vrouwen worden uitgestoten. De collecte voor VVF-operaties heeft tot doel dat ze er weer bij horen en voor hen een nieuw leven begint!

Zingen: Ps. 149: 1,3 Liedboek van de kerken 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 januari 2019 14:30

Datum: 20-01-2019 Voorganger: Ds. J.J. Drijfhout Beschrijving:

 

Votum en zegengroet

GK 209 U zij de glorie

Gebed

Schriftlezing Johannes 15:11-18

Gk 214 Ik heb de vaste grond gevonden

DL 2

Verkondiging

Opw 544 meer dan rijkdom

Geloofsbelijdenis

LB 641:1,2,3 Jezus leeft en ik met Hem

Voorbede en dankzegging

Collecte

ps 73:10,11 (geref kerkboek!!)

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 januari 2019 09:30

Datum: 20-01-2019 Voorganger: Ds. W.H. Louwerse te Apeldoorn Beschrijving:

 

Mededelingen

Zingen:        Gez. 281: 1 – 4

Stil gebed
Votum    

Groet

Zingen:         Opw. 167
Gebed van verootmoediging

Zingen:        Sela, Laat ons samen een zijn…

Leefregel:        Fil. 2: 1 – 11

Zingen:        Gez. 437: 1, 2, 3

Kindermoment/lied    

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing:        Lucas 3: 1 – 3; 10 – 14; 21 – 25; 36 (vanaf Sem) – 38

Zingen:         Ps. 2: 3, 4

Prediking:        Lucas 3: 21 – 36

Zingen:        Opw. 268

Gebeden

Collecte

Zingen:        Opw. 672 

Zegen:            

Amen    

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 januari 2019 17:00

Datum: 13-01-2019 Voorganger: Ds. H.J. Messelink Beschrijving:

Liturgie voor de kerkdienst op zondagmiddag 13 januari 2019 in de NG-kerk in Hattem.

Bijzonderheid: Viering Heilig Avondmaal, gaande viering

Votum en groet

Liedboek 434: 1  en 2 Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Lezing Avondmaalsformulier nr 4 ( Geref. Kerkboek); op het scherm tot aan gebed

Gebed

Lezing Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

Viering avondmaal Intussen zingen Nieuwe Liedboek 939 : 2 U werd een mens, U daalde neer

Nabetrachting en gebed

Lezen: Kolossenzen 1: 24_2:5

Preek over  vers 27 en 28

Liedboek 78: : 1 en 2 Laat me in U blijven groeien, bloeien

Gebed

Collecte

Psalm 98: 1 en 4 Zing een nieuw lied voor God de HERE

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 januari 2019 09:30

Datum: 13-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:

In deze dienst vieren we het heilig avondmaal

Mededelingen: Geboren: Manouk Souman. Blijde en dankbare ouders Daniëlle en Gerrit Willem, zusje van Benthe.

Ps 146: 1,8 oude berijming (melodie Johan de Heer 446/Evang. liedbundel 37)
Votum en groet
Gezang 329: 1,2
Leefregel:
Zingen: Gez. 481: 1,4
Gebed met de kinderen
Kinderlied: Evang. liedbundel 430 Een wijs man bouwde zijn huis...
Onderwijs over het avondmaal
Gebed
Schriftlezing: Ex. 33: 12-23
Gez. 465: 1,5

Tafel 1: Zingen: Gezang 457: 2
Tafel 2: Zingen: Gezang 457: 3
Tafel 3: Zingen: Gezang 457: 4

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Kerk en jeugdwerk

Ps 103: 7,9
Zegen

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 januari 2019 14:30

Datum: 06-01-2019 Voorganger: Ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie Middagdienst               Ontmoetingskerk                    06 januari 2019

Bijzonderheid:  gezamenlijk 3-G Kerken

1. Welkom, mededelingen

2. Zingen:                       Lied                 481:     1.                          ( o grote God die liefde zijt )

3a. Votum

3b. Vredegroet

4. Zingen:                       Lied                 481:     3, 4.                     ( leer ons het goddelijk beleid )

5. Gebed

6. Schriftlezing:           Exodus 3: 7 - 15

                                   Jesaja 9: 1 - 6.

7. Zingen:                        Ik zal er zijn   (van: Sela)

8. Preek                            H.C. Zondag 47

9. Zingen:                       Gezang (GKB) 145:       1, 3, 4.               ( Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam )

10. Gebed

11. Collecte                                  

12. Geloofsbelijdenis

13. Zingen:                     Psalm  (GKB)    138:     1, 2, 3, 4.           ( ik zal met heel mijn hart uw eer )

14. Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 januari 2019 09:30

Datum: 06-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:


Gez 305: 1,2

Votum en groet

Zingen: Gez 326: 1,2

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen met de kinderen: Ik volg de Heer - via youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=plRTY48g5HM&list=PLmki5oSXH8d8GhkKBJzlae43YTe_nzPoz&index=22

Schriftlezing: Num. 9: 15 - 23

Zingen:     Psalm 105: 15,16

Preek: "Op reis met God".

Zingen: Gez 225: 2,3,4,5.

Dankgebed en voorbede

Collecte voor zendingswerk in Zuid Afrika

Evang. liedbundel 274a:  Zingen van het Credo in beurtzang

Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

 

Diensten in December
Beluister preek online Download bestand

Maandag 31 december 2018 19:30

Datum: 31-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Oudjaarsdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 30 december 2018 09:30

Datum: 30-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst:

Zingen: Ps. 96: 1,5 en 7

Votum en groet

Zingen:
In die hemel is die Heer
Opw 618 Jezus hoop van de volken

Leefregel: van Lars en Mila

Zingen: Gez. 473: 5, 9, 10

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Herman Boon weet je wie je bent youtube

Stellingen met de catechese groep van 12 jaar
Ilse leest de stellingen voor. Janita is interviewer

Schriftlezing Markus 3: 20 - 35 in de Bijbel in gewone taal

Filmpje:  "https://www.youtube.com/watch?v=PfX__Nl6nBM". Fragment: 2.41 - 5.10

Preek

Opw 789 U leert mij lopen op het water

Dankgebed en voorbede - met oa Ilse

Collecte: Kerk en La Vida - voor reïntegratie van daklozen in Chili

Zingen: Ps 33: 2, 8

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Dinsdag 25 december 2018 09:30

Datum: 25-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Welkom
Zingen Gez. 138: 1,2,3,4 Komt allen tezamen

Votum en groet

Ps. 98: 1,3

Zingen  Gez. 134: 1,2,3 Eer zij God in onze dagen.
Gebed

Aansteken kaars

Uitleg verbeelding van het project

Projectlied

Verwerking met kinderen en gemeente

Gez, 139: 1,2,3 Komt, verwondert u hier mensen.
Lezen  Lucas: 2: 8 - 20
Preek
Gez 135: 1,2,3 Regel 1-4: mannen, 5-8 vrouwen, 9-10 allen.

Dankgebed en voorbede

Zingen  Ere zij God, Evang. Liedbundel 101
Zegen

 

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 23 december 2018 09:30

Datum: 23-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Advent

Zingen: Ps. 118: 9,10
Votum en groet
A.F. Troost, Zingende Gezegend 136 " Wij trekken in een lange stoet"

Leefregel - als spiegel om onze zondigheid te kennen
Opw 763 Ik heb u nodig
Opw 595 Licht van de wereld u scheen in de duisternis

Gebed om Gods Geest
Aansteken adventskaars
Gedichtje
Uitleg van het project
Kinderlied: Stapellied adventsproject

Schriftlezing Zacharia 9 : 1 - 10
Gez 121: 1,2,3

Preek
Gez 42

Dankgebed en voorbede
Collecte voor kerk en jeugdwerk

Zingen: Gez 281

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 16 december 2018 09:30

Datum: 16-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Advent A.F. Troost, Zingende Gezegend, 105: 1,2,4 (melodie Gezang 127 Liedboek 1973)

Votum en groet

Aansteken Kaars; Gedicht; Uitleg

Stapellied (zie onder): 3 coupletten

Luisterlied: "God knew your name"

Dooponderwijs

Gebed

Gez. 335: 1A, 2V, 3M, 4V, 5A

Doop

Zegenlied: Kind van God gekregen

Vertrek van de kinderen

Uitreiken doopgeschenken

Schriftlezing Genesis 15: 1 - 12; 17-21

Psalm 105: 1,3,18

Preek

Zingen Opw 798

Leefregel

Dankgebed en voorbede

Collectedoelen: Kerk en kinderkerstfeest

Tijdens collecte foto's Liselot en Elon

Opw 747

Zegen

Gez. 456: 3

Refrein:

God heeft iets nieuws bedacht,

Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt?

Het is allang begonnen.

 

1. Zacharias, luister goed,

dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabet

krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’,

want hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd.

Een wondermooi verhaal.

 

Refrein:

 

2. Dag Maria, wees niet bang,

God stuurt jou een bericht.

Jij wordt de moeder van zijn zoon,

de drager van het licht.

Zijn nam zal daarom Jezus zijn,

‘hij die de mensen redt’.

Al heel gauw zul je zwanger zijn

net als Elisabet.

 

Refrein:

3. Dag, Maria, wat een eer,

kom binnen wel kom hier.

Het kindje in je buik springt op

en trappelt van plezier.

Elisabet, ik ben zo blij,

God is in ons aan ‘t werk.

Gewone mensen maakt hij rijk,

De zwakken maakt hij sterk.

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 9 december 2018 09:30

Datum: 09-12-2018 Voorganger: ds W. van Dijk Beschrijving:

Welkom en mededelingen

Opwekking 801

Opwekking 539

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Gezang 127:1,2

Wet

Opwekking 687:2,4

Gebed

Kinderlied is een stapellied

Schriftlezingen Psalm 141 en Lucas 1±5/25

Ps. 92:2,7,8

Tekst: Lucas 1:24-25

Verkondiging

Gezang 67:1,3

Dankgebed

Collecten

Gezang 442:1,3,4

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 2 december 2018 09:30

Datum: 02-12-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Mededeling van overlijden zr. Jans Veltkamp
Zingen Gez. 390: 3
Votum en groet
Aansteken adventskaars
Zingen: Eerste couplet stapelllied
Het kinderkoor "De merels" uit Wezep, o.l.v. Ina Mijnheer zingt:
Wachten op het wonder - advent
Hij is machtig, Hij is krachtig
Jezus liefde is zo wondergroot


Dooponderwijs
Beloften
Opwekking 518
Doop
Zegenlied Opwekking 736
Het kinderkoor zingt:
God kent jou
God heeft mij gemaakt van top tot teen
Kinderen vertrekken naar bijbelklas
Aanbieden doopgeschenk
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing Marcus 10: 13 - 16
Preek
Zingen: Gez. 127: 4,5

Dankgebed en voorbede
Collecte
Tijdens collecte zingt het kinderkoor: Wist je dat

Zingen Opw 638 Prijs Adonai

Zegen

Diensten in November
Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 november 2018 09:30

Datum: 25-11-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Eeuwigheidszondag

Sela: Votum en groet

Opw 778 Hoe lang, o Heer - Gebed - Refrein

Opw 726 5 minuten Anker in de tijd

Gebed om Gods Geest

Leefregel: Teksten van troost

Kinderlied: Opw kids  86

Schriftlezing:  Joh. 10:31,32; 11: 1 – 17 Opwekking Lazarus

Zingen Evang.liedbundel 242:1,2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Preek

Zingen Ps. 73: 9,10

Inleiding op stiltemoment om de overledenen te gedenken

Zingen Gez. 397: 1,6 O God die droeg ons voorgeslacht

Plaatsen van de rozen

Stilte

Muzikaal intermezzo

Gebed om troost

Zingen Gez 448: 1,2,3 Soms groet een licht van vreugde

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen Opw 585 Er is een dag

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 18 november 2018 09:30

Datum: 18-11-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Opw 715 Wat hou ik van uw huis

Votum en groet

Gez. 259 Halleluja lof zij het Lam

Leefregel

Zingen: Opw 687 Heer leer mij uw weg

Gebed om Gods Geest

Kindermoment: Herman Spannenberg

Kinderlied: Opw Kids 40

Zingen: Opw 727 Psalmen voor nu 16

Schriftlezing Uit Job 3

Psalm 102: 1,2

Preek

Zingen: Gez. 392

Dankgebed en voorbede

Collecte voor 1. Kerk 2. Actie Schoenendoos

Zingen Ps 68: 10 Oude berijming: Geloofd zij God met diepst ontzag

Zegen

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 11 november 2018 09:30

Datum: 11-11-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Ps 5: 1,3,7

Votum en groet

Zingen:Opw 623 Laat het huis gevuld zijn

Leefregel

Zingen: Ps 119: 43, 59

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Opw Kids 18 Ben je groot of ben je klein

Kindermoment: Nicole de Lange

Inleiding schriftlezing: Gez. 454: 1,2

Schriftlezing Efeze 2: 11   18

Zingen: Gez. 454:3

Preek: Thema: Gemeenschap zonder muren

Zingen: “Laat ons samen een zijn” van Sela

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Opw 764 Zegekroon

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Woensdag 7 november 2018 19:30

Datum: 07-11-2018 Voorganger: Stud. A.M. de Roos preek/G. Bronsveld liturgie Beschrijving:

Dankdag

Voorzang: Ps 136: 1, 12, 13

Votum en groet

 Zingen: Evangelische liedbundel EL 330 (svp een keer voorspelen)

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Filemon

Preek door student Annemarie de Roos over Filemon 1: 4 - 7

Gez 314: 1, 3

Dankgebed en voorbede

Dank voor de schepping, eten en drinken

Evangelische liedbundel EL 158: 3,4,5

Dank voor het werk

Ps 90:8

Dank voor de kerk

Gez 303: 5

Kollekte

Ps 150

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 4 november 2018 09:30

Datum: 04-11-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Psalm 122: 1,2,3

Votum en groet

Zingen: Gez 249: 1,3

Leefregel 1Joh.2

Zingen: A. Troost, Zingende Gezegend, 218: 1,2,3,4

Gebed om Gods Geest

Zingen: Opwekking voor kids 4 Is je deur nog op slot?

Schriftlezing Jozua 24

Preek

Voorzang: Ps. 81:1,2

Inleiding op het avondmaal

Zangbundel Joh. de Heer 543: 1,2

Gaande viering

Zangbundel Joh. de Heer 543: 3,4

Dankgebed

Enige Collecte Voedselactie Dorcas

Ps. 103:4,5

Zegen

Diensten in Oktober
Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 oktober 2018 14:30

Datum: 28-10-2018 Voorganger: ds. H. Messelink Beschrijving:

 

 

Liturgie voor de gezamenlijke dienst in Hattem op 28-10 om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk

Mededelingen kerkenraad

Votum en groet

Gezang 145: 1-4 Gereformeerd Kerkboek Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Gebed

Schriftlezing: Psalm 8 en Psalm 148

Psalm 24: 1 en 2 De aarde en haar volheid zijn

Preek met als thema: De opwarming van de aarde….kan ik daar wat aan doen?

Liedboek 479: 1,3,4 Aan U behoort o Heer der heren

Geloofsbelijdenis: Zingen Gezang 123: 1 Geref Kerkboek ‘k Geloof in God de Vader die uit niets---lezen middengedeelte-----Zingen vers 5 ‘k Geloof in God de Heil’ge Geest die troost

Gebed 

Collecte

Gezang 73: 1,3,5,7  Geref. Kerkboek : Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde  ( melodie Psalm 87)

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 oktober 2018 09:30

Datum: 28-10-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Psalm 92: 1,2

Votum en groet

Opw 733 10.000 redenen

Opw 586 Heel de schepping

Leefregel

Zingen: Gez. 442

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: God heeft een plan met je leven. ( oke4kids 233)

Filmpje tieners

Kahoot met vragen over het jeugdwerk  / Maleachi / thema's uit Maleachi

Schriftlezing Maleachi 3: 22 - 24

Preek

Opw 399 Vader God ik vraag me af

Voorlezen overeenkomst + ondertekenen overeenkomst

Gebed voor het jeugdwerk

Zingen: In die hemel is die Heer

Afscheid Steven Mudde

Dankgebed en voorbede

Gez. 456: 1,2

Zegen

Gez. 456: 3

Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 oktober 2018 14:30

Datum: 21-10-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:

 

Stiltemoment

Psalm 121:1 (als votum)

vredegroet

LB 513:1-4 God heeft het eerste Woord (Lvk 1:1-4)

Gebed

Schriftlezing OT: Jes 44:6-20

Schriftlezing NT: Rom 1:18-23 en Hebr 1:1-4

GK 253:2,3,5 (=Lvk 30:2,3,5)

HC 35

ps 115:2,5

Voorbede en dankzegging

Collecte

Geloofsbelijdenis

GK 167 Machtig God sterkte Rots

zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 oktober 2018 09:30

Datum: 21-10-2018 Voorganger: ds W. van Dijk Beschrijving:

   

Welkom en mededelingen,

Opwekking 808

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Psalm 19:1 oude berijming. Het ruime hemelrond

Wet

Psalm 17:2 Nieuwe berijming, Gehoorzaam aan uw heilig woord

Gebed

Kinderlied Opwekking voor Kids 23, Zie de zon zie de maan

Schriftlezing: Genesis1:1-2:4

Opwekking 733

Schriftlezing: Psalm 8

Psalm 8:1,3,4 Nieuwe berijming Heer, onze Heer hoe heerlijk en verheven

Verkondiging

Opwekking 695

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Gezang 427:1,4 Beveel gerust uw wegen

Zegen.

3x amen

  

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 oktober 2018 14:30

Datum: 14-10-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Gez.328
Votum, zegengroet.
Psalm 115: 1,3; Gebed

Schriftlezing: Jozua 24:1-24
Zingen: Ps. 115:5

Lezen: Zondag 34
Preek over Zondag 34

Gez.473: 1,5

Dankgebed
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116:6,8

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 oktober 2018 09:30

Datum: 14-10-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Ps 33: 1,2

Votum en groet

Psalm 65:1

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging Efeze 1: 7

Opwekking 123: Groot is uw trouw - Kees Kraaijenoord

Gebed om Gods Geest

Kindermoment

Kinderlied: Opw Kids 46 Jezus is

Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem

Schriftlezing Efeze 1: 1 - 14

Preek

Zingen Gez 16 Liedboek 1973

Leefregel: Mat. 5 Bergrede

Voorstellen nieuwe stagiaire

Dankgebed en voorbede

Collecte Kerk en Red een Kind

Zingen Gez 109: 6 Liedboek 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 oktober 2018 14:30

Datum: 07-10-2018 Voorganger: ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie Middagdienst                                   Ontmoetingskerk                    7 oktober 2018

1. Welkom, mededelingen

2. Zingen:                   Gezang           435:     1, 5.      ( o Verbreker aller banden, )

3a. Votum

3b. Vredegroet

4. Zingen:                   Psalm              145:     2, 3.     ( ik zal getuigen van uw heerlijk licht )

5. Gebed

6. Schriftlezing:          Psalm 58.

7. Preek                       Psalm 58.

8. Zingen:                   Psalm    98:       1, 4.                 ( zingt een nieuw lied voor God de Here )

9. Gebed

10. Collecte

11. Belijdenis

12. Zingen:                 Psalm              111:     4, 5.                 ( hoe recht is zijner handen werk )

13. Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 oktober 2018 09:30

Datum: 07-10-2018 Voorganger: ds. P. Krol Beschrijving:

 

Welkom 

Zingen: Ps. 65: 1,2

Moment stilte

Votum en groet 

Zingen: Ps. 145: 1,3

Regels voor ons leven

Zingen: 

- Opw. 501 “Laat uw vrede heersen”

- Opw. 753 “Symfonie”  

Gebed 

Kindermoment met kinderlied “Ja is Ja, Nee is Nee”

Schriftlezing: Kol. 3: 12-17

Zingen: Gez. 435: 1,2,3,4,5

Preek over: “Verdraag elkaar en vergeef elkaar”

Zingen: Opw. 629 “Als er vergeving is”

Dankzegging en gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Opw. 770 “Ik zal er zijn”

Zegen 

Diensten in September
Beluister preek online Download bestand

Zondag 30 september 2018 09:30

Datum: 30-09-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Gez 21: 1,3 Alles wat adem heeft
Votum en groet

Ps 81: 8,9,11 Ik ben Hij die is

Leefregel

Zingen: Opwekking 598 Uw sterke hand

Zingen: Opwekking 510 Dit is mijn verlangen als inleiding op het gebed

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Opw kids 22 Ik volg de Heer

Alle vier de groepen hebben Bijbelklas

Schriftlezing Exodus 18: 8 - 27

Zingen: Psalm 25: 2, 6 Here, maak mij uwe wegen

Preek

Zingen: Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Ton en Carla Vegt geven een presentatie over hun werk voor Member Care voor zendelingen in Albanië

Dankgebed en voorbede

Collecte Noodhulp Lombok (via TEAR)

Zingen Gez 444 Grote God wij loven U

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 23 september 2018 09:30

Datum: 23-09-2018 Voorganger: ds. J. Schaefer Beschrijving:

Votum en Groet

ingen: Gezang 218, 2. 3 en 4 (Zingende Gezegend – Mel. Gez. 460)

Leefregels Zingen: Opwekking 126 (Jezus vol liefde)

Gebed bij de opening van het Woord

Opwekking voor Kids 211: Onder, boven, voor en achter

Schriftlezing: Micha 7,18-20 en Mattheus 18,21-35

Zingen: Psalm 130 (Nieuwe Psalmberijming)

Verkondiging van Mattheus 18,21-35: De bevrijdende kracht van vergeving.

Zingen: Opwekking 629 (Als er vergeving is)

Dankzegging en voorbeden Collecte

Zingen: Gezang 481, 3 en 4

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 16 september 2018 09:30

Datum: 16-09-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

De bloemen gaan als groet naar Br. W. van Dieren komende maand hoopt hij 65 jaar te worden.

Startdienst voor het nieuwe kerkelijk seizoen 2018 - 2019

Votum en groet

Uitleg van de dienst: We staan stil bij 7 beelden van de kerk uit de Brief aan Efeze.
In de maandelijkse jaarthemadiensten komt ieder beeld een keer terug.

1. De gemeenschap ontstaat vanuit de band met Christus. God neemt het initiatief, Hij biedt zijn cadeau aan: vergeving, vernieuwing door het geloof in Jezus Christus (Efeze 1)

Zingen: Gezang 1 Liedboek voor de kerken 1973

Gebed om Gods Geest

2. Gemeenschap zonder muren - geen onderscheid meer tussen man en vrouw, oud en jong, blank en zwart, werkgever en werknemer Efeze 2 )
Zingen: Opwekking 764 Zegekroon

3. Veelkleurige gemeenschap: alleen gezamenlijk kunnen we de liefde van Jezus Christus leren kennen (Efeze 3)

Leefregel - Efeze 3

Zingen: Opwekking 797 Sela Breng ons samen

Sketch Lisette Potgieter met de kinderen

Zingen: Samen, Elly en Rikkert - youtubefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo

4. Gemeenschap als Tempel  - huis van de Heer, waar Hij in woont (Efeze 2)
Zingen: Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn

5. Gemeente als Lichaam (Efeze 2)

Zingen: Opwekking voor kids 180 Je mag er zijn

Werkvorm om het lichaam van Christus uit te beelden - poppetjes opplakken door hele gemeente op het silhouet van een mens voor in de kerk.

6. Gemeenten als bruid van Christus (Efeze 5)
Zingen: Opwekking 802 Hier is mijn hart Heer

Gebed voor alle delen van het gemeenteleven

Zingen: Opwekking voor kids 185 De Here zegent jou

Aanbieden Bijbels aan de kinderen die voor het eerst naar catechesatie gaan

Dankgebed en voorbede
- kinderen die naar de catechesatie gaan
- Collecte stichting Tsjernobyl
- Zionskerk in Peking waar elke zondag 1500 christenen kerkten. Deze kerk is op last van de overheid gesloten en men moet terug naar schuilkerken.

Collecte

7. Gemeente als leger (Efeze 6)
Zingen: Gezang 485: 1,3 Liedboek voor de kerken 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 9 september 2018 09:30

Datum: 09-09-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

 


Zingen Ps 97: 1,6

Votum en groet

Zingen Opw 638 Prijs Adonai

Opwekking 680  Iedereen zoekt naar liefde

Leefregel

Gez 481: 1,3

Gebed om Gods Geest

Kinderlied "Vertel het aan de mensen"

Opw 689 Spreek o Heer uw heilig woord

Schriftlezing Handelingen 18: 1-4; 18-20; 24-26

Preek:

Zingen Ps 145: 2,3

Afscheid van Jaap Schepers als ouderling

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen Gez. 330

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 2 september 2018 09:30

Datum: 02-09-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen Ps 84: 1,3

Votum en groet

Zingen: Gez 118: 1,2

Leefregel

Zingen: Gez 462: 1, 4

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Evangelische liedbundel 459 Lees je bijbel bid elke dag (Nederlands en Engelse couplet)

Avondmaalsformulier

Schriftlezing: 2Kron. 34: 22 - 33

Zingen Gez 358: 1,2,3

Tafel 1 Gez 449: 1,2,3
Tafel 2 Gez 449: 4
Tafel 3 Gez 449: 5

Dankgebed en voorbede

Collecte Ton en Carla Vegt

Zingen: Evangelische liedbundel 140 : 1, 3 Kroon hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon

Zegen

Diensten in Augustus
Beluister preek online Download bestand

Zondag 26 Augustus 2018 09:30

Datum: 26-08-2018 Voorganger: ds G. Bronsveld Beschrijving:

Op 5 augustus preekte ik over Abigaïl, de vrouw die een boze David door Gods genade, weet te kalmeren. De komende zondagen gaan we verder met vrouwen uit de Bijbel:

26 augustus: Mirjam, een vrouw aan de top die zichzelf overschatte
2 september: Hulda, een vrouw die een afvallig volk zag terugkeren tot God (viering Heilig Avondmaal)
9 september: Priscilla: een vrouw die krachtig meehielp bij de verkondiging van het evangelie

Zingen: Ps 118: 1 (beurtzang: oneven regels M, even regels V en vers 9 (Allen)

Votum en groet

Opwekking 507 ’t Is goed om U te ontmoeten

Leefregel

Zingen: Gez 437: 1,2,3 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht!

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee ?

Schriftlezing Exodus 15: 19-2 1
Hanna Lam, LIED 1 - 09  De koning van Egypteland
Luisterlied Opwekking 794 "You unravel me, with a melody"
Schriftlezing Num 12: 1 - 15

Preek

Opwekking 427 Maak mij rein voor u

Dankgebed en voorbede
- Dick Bijsterbosch krijgt dinsdag aanstaande In Isala in Zwolle een nieuwe knie. Als alles goed gaat mag hij na twee dagen weer uit het ziekenhuis. Voor de tijd van revalidatie staat zes weken. Die tijd is hij bij zijn vriendin in Friesland. We hopen dat het allemaal voorspoedig mag verlopen.

- Voor Roel en Nati Westerbeek in Chili. Dat het contract met de busmaatschappij om duizenden stroopwafels per maand te kunnen gaan bakken, goed gaat verlopen.

Collecte

Zingen: Ps. 131: 1,2,3

Zegen

Diensten in Juli
Beluister preek online Download bestand

Zondag 29 juli 2018 11:00

Datum: 29-07-2018 Voorganger: ds. H. Messelink Beschrijving:

Mededelingen kerkenraad

Votum en groet

Gezang 107: 1-4 GKB Ere zij aan God de Vader

Gebed

Gezang 156 :1-4 GKB Heer ik kom tot U

Schriftlezing: Jona 3 en 4

Gezang 33: 1-4 GKB Jona heeft God wel verstaan

Preek over Jona 4: 10-11

Psalm 103: 3 en 5 GKB Hij is een God van liefde en genade

Wet

Psalm 119: 38 Ik heb mijn voet van ’t kwade pad geweerd

Gebed en voorbeden

Collecte

Liedboek 456: 1,2 Zegen ons Algoede

Zegen

Liedboek 456: 3 Amen, amen, amen

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 juli 2018 14:30

Datum: 22-07-2018 Voorganger: ds. R. Knigge
Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 juli 2018 09:30

Datum: 22-07-2018 Voorganger: ds. J. Winter Beschrijving:
Voorzang: opwekking 585 - Er is een dag
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 29: 1, 6
Wetslezing
Zingen: Opwekking 789 Lopen op het water
Kinderlied opw 137 king of kings
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 - 19
Zingen we nu met elkaar Psalm 51:4 OB.
Tekstlezing: 2 Koningen 5: 10
Preek
Zingen met Opwekking 642 - De rivier
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Slotzang:  Opwekking 461 Mijn Jezus mijn redder
Zegen
Amenlied: Gezang 456:3
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 juli 2018 14:30

Datum: 15-07-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:
Thema: Uitgekozen!

voorzang: ps 100:1-4
1.    votum en zegengoet
2.    Ps 33:7,8 zijn sterke arm beschermt de vrome
3.    Gebed
4.    NGB art 16
5.    Verkondiging
a.    Deut 7:1-9
b.    Ef 1:3-6
c.    Opw 727 Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig
6.    Voorbede en dankzegging
7.    Collecte
8.    Gk 160 groot is uw trouw o Heer
9.    Geloofsbelijdenis
10.    Afgewisseld met gk 118:1,2,3 God is getrouw zijn plannen falen niet
11.    zegen
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 juli 2018 09:30

Datum: 15-07-2018 Voorganger: ds. J. Schaeffer Beschrijving:

Voorzang: Psalm 118, 1 en 2

Votum en Groet

Zingen: Psalm 118, 10

Leefregels

Zingen: Gezang 312 (ELB – Jezus vol liefde...)

Gebed om het licht van de Geest

Schriftlezingen: Psalm 11 en Mattheus 24,1-14

Zingen: Psalm 76, 2. 3. 5 en 6

Verkondiging van Psalm 11

Zingen: Gezang 285

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 288,1, 6 en 8

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 juli 2018 17:00

Datum: 08-07-2018 Voorganger: ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie  Middagdienst             Ontmoetingskerk    08 juli 2018       

Bijzonderheid:        Viering Heilig Avondmaal 

Tekst:         Exodus 33: 1- 3 & 12 - 17

1. Welkom, mededelingen 

2a. Votum

2b. Vredegroet

3. Zingen:         Psalm        141:    2, 3.        ( laat, Heer, mijn gebed en mijn handen )

4. Heilig Avondmaal 

    Onderwijs     

    Geloofsbelijdenis 

    Zingen:    Lied        358:    1, 2.        ( genadig Heer, die al mijn zwakheid )

    Uitnodiging 

    Viering 

    Zingen:     Lied        358:    5, 6.        ( genadig Heer, die al mijn zwakheid )

5. Gebed

6. Schriftlezing:     Exodus 33: 1 – 3 en 12 – 17. 

7. Zingen:        Psalm        106:    9, 10, 21.    ( hun Helper, die vergaten zij, )    

8. Preek        Exodus 33: 1 – 3 en 12 – 17.         

9. Zingen:        Gezang     114:    2, 3, 5.     (GKB) ( groot is ’t heil dat Jezus geeft )

10. Gebed. 

11. Collecte

12. Zingen:        Lied        291:    1, 2.        ( nooit kan ’t geloof te veel verwachten )

13. Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 juli 2018 09:30

Datum: 08-07-2018 Voorganger: ds. J. Smit Beschrijving:

Liturgie avondmaalsdienst:

Intochtslied Psalm 92 : 1.2.3

Votum en groet

Zingen Gezang 318 : 1.5.8

Gebed

Kinderlied (?)

Lezen Psalm 92

zingen Psalm 92 : 7 en 8

Preek

Gezang 448 : 2

Dankzegging

Zingen Gez. 434 : 2 en 4

Gedachtenis

Zingen Gezang 182 : 1

Gebed

zingen ELB 285 : 1 en 3

Tafel 1

Zingen Gez. 225 : 4

Tafel 2

Zingen Gez. 225 : 5

Gebeden

Gaven

Zingen Gez. 479 : 3 en 4

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 juli 2018 14:30

Datum: 01-07-2018 Voorganger: ds. B.J. Eikelboom Beschrijving:

LITURGIE ZONDAGMIDDAG 1 JULI 2018 HATTEM

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Voorzang:​Opwekking 176 (U bent mijn schuilplaats Heer)
 • Votum en groet: Onze hulp is in de Naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen!
 • Zingen:​Psalm 33: 2 en 7 (Zingt al wie leeft van Gods genade)
 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthiërs 4: 1 - 18
 • Zingen:​Psalm 84: 2 en 3 (Zelfs vindt de mus een huis, o Heer)
 • Verkondiging: 2 Korinthiërs 4: 7 (Een heerlijke schat in een aarden vat en…)
 • Zingen: ​Gezang 95: 1, 2 en 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
 • Dankzegging en voorbede
 • (Ruimte voor de mededelingen m.b.t. collecte)
 • Gelegenheid om uw gaven te geven, bestemd voor:
 • Zingen:​Opwekking 411 (Geprezen zij de Here)
 • Geloofsbelijdenis lezen
 • Zingen:​Gezang 257
 • Zegen: De GENADE van onze Here Jezus Christus
  En de LIEFDE van God de Vader
  En de GEMEENSCHAP van de Heilige Geest
  MET U ALLEN
  Zeggen:​​Amen!!!
Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 juli 2018 09:30

Datum: 01-07-2018 Voorganger: ds. J.W.Ploeg Beschrijving:

Welkom en mededelingen

Zingen Ps. 100

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gez. 434:1, 2

Leefregels voor christenen

Zingen E.L. 72:1, 5

Gebed

Kinderlied: E&R 423:1, 3 'Heer u bent mijn leven'

Schriftlezing Joh. 11:17-27

Zingen Gez. 169:1, 6

Tekstlezing Joh. 11:25-26

Verkondiging ‘Onaantastbaar leven’

Zingen Ps. 16:3, 4

Dankgebed

Collecte

Zingen E.L. 125 'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft'

Zegen

Amenlied Gez. 21:7

Diensten in Juni
Beluister preek online Download bestand

Zondag 24 juni 2018 09:30

Datum: 24-06-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Deze dienst is voorbereid met de catechesegroep van 12 jaar.

Ps 122: 1,2

Votum en groet

Opw 640 - Ik sla mijn ogen op naar de bergen

Leefregel: Belang van het lezen van Gods Woord

Filmpje gemaakt door Marvin Lankman

Opw 630 Vader U bent goed

Opw 733 10.000 redenen

Lezen doopformulier, gebed en doopvragen.

Gez 333: 1A, 2V, 3M, 4V, 5A

Doop Joël van der Beek

Opw 746 Zegenlied

Lezen Mattheus 25: 14 - 29

Toneelstukje door de catechesegroep van 12 jaar.

Preek

Gez 106: 1,2,3

Riekend Last zingt een lied

Voorbede met medewerking van Anna en Mirte

Collecte

Ps 149: 1,3

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 17 juni 2018 09:30

Datum: 17-06-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Thema van de dienst: Christen zijn en je werk

In deze dienst doen we als toepassing van de preek een Lectio Divina. Dit is een meditatieve wijze van bijbellezen in vier fasen. Verdere uitleg volgt in de dienst.

Opw 502 Dicht bij Jezus zijn
Votum en groet
Opw 466 Wandel in het licht
Leefregel
Gez 326: 1,2, 5 Liedboek voor de kerken 1973
Gebed om Gods Geest
Kinderlied Opw kids 22 ik volg de Heer
Gez. 373: 2,3,4 Liedboek voor de kerken 1973
Schriftlezing – Efeze 6: 5 - 9 en Prediker 9:
Preek: Christen zijn en je werk
Ps 90: 8 Liedboek voor de kerken 1973
Lectio Divina over Efeze 6: 5 - 9
Opw 689 Spreek, o Heer, door uw Heilig Woord - zingen hele lied
Inleiding op lectio divina
Opw 689 Couplet 1
Lezing 1e maal
Stilte - lezen
Opw 689 Couplet 2
Lezing 2e maal
Stilte - mediteren
Opw 689 Couplet 3
Lezing 3e maal
Stilte - bidden
Opw 689 Couplet 4
Lezing 4e maal
Stilte - in Gods aanwezigheid verkeren
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Gez 374: 6,7Liedboek voor de kerken 1973
Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 10 juni 2018 09:30

Datum: 10-06-2018 Voorganger: ds. H. v.d. Velde en ds. P. v.d. Velde Beschrijving:

Thema: Gods trouw voor alle generaties

 

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 479: 1 en 3, Aan U behoort, o Heer der heren

Votum en groet

Zingen:  Opwekking 687, Heer, wijs mij uw weg

 

Gebed om God leiding en zegen 

Eerste lezing uit Psalm 139: 1-18 en vers 23-24

Zingen: Opwekking voor kids 211, Onder, boven, voor en achter

 

Interactief moment: de generaties voorstellen. 

Wie zijn er allemaal in de dienst. Ondanks alle verschillen zijn we hier onder 1 dak!

Eindigen met de jongste generatie en die naar voren halen?

Kindermoment:  Zeg Mama, waar was ik toen ik nog niet geboren was

Zingen: Heer, U kent mij als geen ander ( Zie tekst hieronder) https://youtu.be/MEgxqgJ0XNY

                

Zingen: Psalm 139: 1 en 8 in DNP 

Tweede lezing uit Maleachi 3.22-24

Eerste overdenking: De moeiten van generaties 

Zingen: Ik wil jou van harte dienen

 

Derde lezing uit 1 Timoteus 4.11 – 5.2 

Tweede overdenking: De zegeningen van de generaties 

Zingen: Opwekking 767, Familie

 

Dankgebed en voorbeden

Collecte

 

Slotzang: Opwekking 542, God van trouw, U verandert nooit

Zegenbede

Amenlied:  Gezang 479: 4, Laat dan mijn hart U toebehoren.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 3 juni 2018 09:30

Datum: 03-06-2018 Voorganger: Ds. J. Drijfhout Beschrijving:
Thema: Ieder hart een woonplaats van Christus

intochtslied Nlb 221:1,2,3
stil gebed
votum en zegengroet 
opw 454 zegen, aanbidding
wet
ps 25:5,7
kinderlied opw 241 Van A tot Z (kinderen gaan naar hun klas)
gebed
schriftlezing psalm 62
opw 802 Hier is mijn hart Heer
tekst Ef 3:14-19
verkondiging
Nlb 614:1,2,3 Jezus leeft en ik met Hem
voorbede en dankzegging
collecte – kinderen komen terug
kindermoment?
Opw 734 God ik adem om van u te zingen
zege
Diensten in Mei
Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 mei 2018 09:30

Datum: 27-05-2018 Voorganger: ds. W. van Dijk
Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 mei 2018 09:30

Datum: 20-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst voor zondagmorgen, Pinksteren

Opw 797. U roept ons samen als kerk van de Heer.

Votum en groet.

Opw 237. Jezus wij verhogen u.

Leefregel.

Opw 765. Uw vrede vult dit huis.

Opw 497. Leven door uw Geest.

Gebed om Gods Geest.

Tienerverhaal door Herman Spannenberg.

Opw Kids 31. Door de kracht van de Heilige Geest.

Schriftlezing. Handelingen 2: 1 - 13.

Preek.

Opw 623. Laat het huis gevuld zijn

Dankgebed en voorbede.

Collecte.

Opw 767 Als familie.

Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 mei 2018 09:30

Datum: 13-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Avondmaal

Beluister preek online Download bestand

Donderdag 10 mei 2018 09:30

Datum: 10-05-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Hemelvaartsdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 mei 2018 09:30

Datum: 06-05-2018 Voorganger: ds. P. Krol
Diensten in April
Beluister preek online Download bestand

Zondag 29 april 2018 14:30

Datum: 29-04-2018 Voorganger: ds. J. Drijfhout Beschrijving:

1. Votum en zegengroet

2. Ps 150:1,2

3. gebed

4. Schriftlezing

5. tekst

6. verkondiging

7. lb 87:1-5

8. Apostolische geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek, berijming Casper Koolsbergen)

9. voorbede en dankzegging

10. collecte

11. opw 213 / gk 99

12. zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 29 april 2018 09:30

Datum: 29-04-2018 Voorganger: ds. M. Rietkerk, Leidse Rijn Beschrijving:

Thema: Gebed om wijsheid

 

 

Welkom, mededelingen (ouderling van dienst)

Intochtslied : Gezang 457:1, 3 en 4

Welkom en stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 86: 1 en 2

Leefregel: Lezen Jakobus 1:19-26

Zingen: Opw 802 – Hier is mijn hart

Kinderlied: Roddelen

Kinderen naar bijbelklas

Gebed

Schriftlezing: Jakobus 1:1-18

Zingen: Psalm 111:2 en 6

Verkondiging

Zingen: Opw 789 – Lopen op het water

Voorbede

Collecte

Slotlied: Opw 520 – Wees mijn verlangen

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 april 2018 14:30

Datum: 22-04-2018 Voorganger: ds. R. Knigge
Beluister preek online Download bestand

Zondag 22 april 2018 09:30

Datum: 22-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 april 2018 14:30

Datum: 15-04-2018 Voorganger: ds. H. Messelink
Beluister preek online Download bestand

Zondag 15 april 2018 09:30

Datum: 15-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 april 2018 14:30

Datum: 08-04-2018 Voorganger: ds. E. Dwarshuis te Wapenveld Beschrijving:

ps 121:1; 
zegengroet; 
ps 121:2,3,4 LvK (Ik sla mijn ogen op)
gebed; 

kindermoment; 

OT 509 (Hij heeft de hele wereld) - zie bijlage

lezen HC 10 en Joh 21:1-14; 

ps 33:5,7 GK (De grote Schepper) - zie bijlage

preek; 

gez 110:1,2 GK (Alles, alles is gelegen) - Zie bijlage

geloofsbelijdenis; 

ps 93 (Levensliederen, zie onder) - Melodie psalm 93

dankgebed; collecten; 

gez 291:1 LvK (Nooit kan ’t geloof); 

zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 8 april 2018 09:30

Datum: 08-04-2018 Voorganger: ds. H. Horstman Beschrijving:

Welkom door de Ouderling van dienst

Aanvangslied: Opw. 798, U leert me lopen over water.


Stil gebed
Zingen: ps 81: 1,4,8,11
Leefregel
Zingen ps 51 psalmenproject Witter...
Gebed

Kindermoment: Opwekking voor kinderen 233, God heeft een plan voor je leven.


Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Zingen: gez 217
Voorbeden en dankzegging
Collecte
Slotzang: Opw 618 Jezus hoop van de volken
Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 april 2018 14:30

Datum: 01-04-2018 Voorganger: ds. H. Messelink
Beluister preek online Download bestand

Zondag 1 april 2018 09:30

Datum: 01-04-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

1e Paasdag

Diensten in Maart
Beluister preek online Download bestand

Vrijdag 30 maart 2018 19:30

Datum: 30-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Goede Vrijdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 maart 2018 09:30

Datum: 25-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 18 maart 2018 09:30

Datum: 18-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Woensdag 14 maart 2018 19:30

Datum: 14-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 11 maart 2018 09:30

Datum: 11-03-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 4 maart 2018 09:30

Datum: 04-03-2018 Voorganger: ds. J. Winter
Diensten in Februari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 februari 2018 09:30

Datum: 25-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Avondmaal

Beluister preek online Download bestand

Zondag 18 februari 2018 09:30

Datum: 18-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 11 februari 2018 09:30

Datum: 11-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 4 februari 2018 09:30

Datum: 04-02-2018 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

School Kerk en gezin

Diensten in December
Beluister preek online Download bestand

Zondag 31 december 2017 19:30

Datum: 31-12-2017 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Maandag 25 december 2017 09:30

Datum: 25-12-2017 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zaterdag 31 december 2016 19:30

Datum: 31-12-2016 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Zondag 25 december 2016 09:30

Datum: 25-12-2016 Voorganger: ds. G. Bronsveld
Beluister preek online Download bestand

Donderdag 31 december 2015 19:30

Datum: 31-12-2015 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

oudjaarsdienst

Beluister preek online Download bestand

Vrijdag 25 december 2015 09:30

Datum: 25-12-2015 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving:

1e kerstdag

Diensten in September
Beluister preek online Download bestand

Vrijdag 16 september 2011 09:30

Datum: 16-09-2011 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving: avondmaal
Beluister preek online Download bestand

Donderdag 16 september 2004 09:30

Datum: 16-09-2004 Voorganger: ds. G. Bronsveld