Submenu
FotoalbumBeluister opnames

Beluister opnames

  


Diensten in Juli
Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 juli 2019 11:00

Datum: 28-07-2019 Voorganger: student Robert van Ommen
Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 juli 2019 09:30

Datum: 21-07-2019 Voorganger: Ds. P.H.J. Krol te Wezep
Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 juli 2019 14:30

Datum: 14-07-2019 Voorganger: Ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie Middagdienst             Ontmoetingskerk         14 juli 2019 

 

1. Welkom, mededelingen 

2. Zingen:        Lied        319:    1.        ( looft God, die zegent al wat leeft, )

3a. Votum

3b. Vredegroet

Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus

4. Zingen:        Lied        460:    1, 2, 3.    ( looft de Koning, heel mijn wezen )    

5. Gebed

6. Schriftlezing:    Exodus 32:    1 - 14.

            Exodus 34:    4 - 8.

7. Zingen:         Psalm        135:    3.        ( boven al wat blinkt in eer, )

8. Preek n.a.v.    Exodus 34:     6 - 7.

9. Zingen:         Psalm        85:    3, 4        ( bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. )

10. Gebed

11. Collecte

12. Belijdenis 

13. Zingen:         Psalm        101:    1, 2.        ( ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen )    

14. Zegen. 

    De Heer zegent jullie 

    en Hij beschermt jullie; 

    De Heer laat het licht van zijn gelaat over jullie schijnen 

    en is jullie genadig; 

    De Heer wendt zijn gelaat naar jullie toe 

    en geeft jullie zijn vrede, 

    Amen    

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 juli 2019 09:30

Datum: 14-07-2019 Voorganger: Ds. D.H.T. Postuma uit Arnhem Beschrijving:

Welkom 

Sela ‘Breng ons samen’ 

Toewijding

Nieuwe Geref. kerkboek 163 ‘Dit huis een herberg onderweg’ (mel. Ps 84)

Leefregel

Opwekking 642 ‘Al mijn zonden, al mijn zorgen’

Gebed

Tienermoment door Elbert Smelt

Kinderlied: ELB 445 Ik zag een kuikentje. 

NLB 283 1,2,3,5 ’In de veelheid van geluiden’

Schriftlezing Psalm 16 

Psalm 16 1-3 ‘Schenk mij bescherming God’ http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-16

Verkondiging n.a.v. Psalm 16, 9  ‘Je veilig en beschut voelen’

Psalmen voor nu 16 ‘Mijn God ik kom naar U’ (Opwekking 727)

Dankzegging en voorbede 

Collecte 

Opwekking 798 ‘Houd vol’

Zending en Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 juli 2019 17:00

Datum: 07-07-2019 Voorganger: Ds. J.J. Drijfhout Beschrijving:

liturgie zondagmiddag 17.00u ontmoetingskerk  Avondmaal

1.       stiltemoment

2.       votum en zegengroet

3.       opw 464:1 Wees stil voor het aangezicht van God

4.       Gebed

5.       Schriftlezing Jes 6:1-8 en 1Petr 1:13-16

6.       Ps 99:1,3,4

7.       Jesaja 6:3

8.       Verkondiging

9.       LB 405:2,3 Heilig, Heilig Heilig

10.   Apostolische Geloofsbelijdenis

11.   ELB 289:3 Ik geloof dat mijn Verlosser (melodie wat de toekomst brengen moge)

12.   Viering HA

a.       Ps 117

13.   Voorbede en dankzegging

14.   Collecte

15.   LB 425 vervuld van uw zegen

16.   Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 juli 2019 09:30

Datum: 07-07-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van avondmaalsdienst

Zingen: Zingen: Ps 118: 1 (beurtzang: oneven regels M, even regels V) en vers 5 (Allen)

Votum en groet

Zingen: Ps 118: 8, 10

Gebed om Gods Geest

Filmpje over het avondmaal voor de kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=t4F7A90v3wI
Kinderlied met Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=yKG0nYTgra0

Schriftlezing Gen. 22: 1 - 19
Ps .105: 2,3,4

Preek

Gez 360: 1
Inleiding op het avondmaal / Gebed
Gez 460: 1,3
Viering heilig avondmaal - Lopende viering
Gez 460: 4, 5

Dankgebed en voorbede

Collecte: Kapuna hospital in Papua Nieuw Guinea

Zingen Gez 477: 2

Zegen

Diensten in Juni
Beluister preek online Download bestand

Zondag 30 juni 2019 14:30

Datum: 30-06-2019 Voorganger: Ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie middagdienst ​​​Ontmoetingskerk ​​30 juni 2019 

 

1. Welkom, mededelingen 

2. Zingen:​​GKB:​Psalm​16:​1, 4.​​( bewaar mij HEER, mijn toeverlaat …)

3a. Votum

3b. Vredegroet

4. Zingen:​​LVK: ​Psalm​29:​1, 6.​​( Gij die hoog verheven zijt ) 

5. Gebed

6. Schriftlezing:​Exodus 3: 1 - 15 

7. Preek ​​Exodus 3: 1 - 15

8. Zingen: ​​GKB:​Psalm​135:​3, 8, 12.​( ja, ik weet: groot is de HEER )

9. Gebed

10. Collecte

11. Belijdenis  

12. Zingen: ​​“Ik zal er zijn”      ( van Sela )​

13. Zegen. 

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 30 juni 2019 09:30

Datum: 30-06-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst:

Gez 21: 1, 3 Liedboek 1973

Votum en groet

Ps 146: 1, 3

Leefregel Jes. 58

Ps 146: 4, 5

Gebed om Gods Geest

Opw 713

Schriftlezing: Psalm 146

Gez 21: 5,6 Liedboek 1973

Preek

Sela: In Jezus Naam

Aandacht voor het Oekraïne project.

Opw 710

Dankgebed en voorbede

Collecte voor het Oekraïne project

Opw 764 Zegekroon

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 23 juni 2019 09:30

Datum: 23-06-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:


Orde van dienst

Zingen:  Ps. 25: 2,6  Liedboek 1973

Votum en groet

Opw 733 De zon komt op - engels

Opw 753

Dooponderwijs + Leefregel

Gebed om Gods Geest

Doopbeloften

Zingen: Gez. 335: 1A,2V,3M,4V,5M  Liedboek 1973
Kinderen naar voren: Kindermoment met Janita hier

Bediening van de doop aan Sarah Eikelboom en Imke Lamberink

Gez. 335: 6, 9

Ik wens jou - Trinity

Aanbieden doopgeschenk door de ouderling namens de gemeente.

Kindermoment met Janita Kers

Kinderlied: E&R Maak een vrolijk geluid voor de Heer - met muziekinstrumenten
Kinderen vertrekken

Opw 354 Glorie aan God

Schriftlezing Genesis 12: 1 -9

Preek

Riekend Last zingt "Voor alle heiligen in de heerlijkheid" Gez 299: 1, 2, 4 Liedboek 1973

Dankgebed en voorbede
Collecte 1: Kerk, 2: Ton en Carla Vegt voor hun werk voor zendelingen

Zingen Gez. 293: 1,3,4  Liedboek 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 16 juni 2019 09:30

Datum: 16-06-2019 Voorganger: Stud. A.M. de Roos Beschrijving:

 

Orde van dienst

Zingen: Opwekking 219 Juicht, aarde! Juicht alom de Heer

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 573 (we zijn hier bij elkaar)

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Onze Vader (Elly en Rikkert)

Wetslezing

Zingen: Psalm 86:2, 4, 5

Schriftlezing: Romeinen 2:1-11

Zingen: Gezang 107: 1 en 4

Preek

Zingen: God, You’re so good (Passion) – zie onder

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen

Zegen

 

“God, You’re so good” ;  Passion

Amazing love, that welcomes me
The kindness of mercy

That bought with blood, wholeheartedly
My soul undeserving


God, You're so good, God, You're so good
God, You're so good,You're so good to me

Behold the cross, Age to age
And hour by hour
The dead are raised, the sinner saved
The work of
Your power

God, You're so good, God, You're so good
God, You're so good,You're so good to me        
God, You're so good, God, You're so good
God, You're so good, You're so good to me
        
I am blessed, I am called
I am healed, I am whole
I am saved in Jesus' name
Highly favored, anointed
Filled with Your power
For the glory of Jesus’ name
 

I am blessed, I am called
I am healed, I am whole
I am saved in Jesus' name
Highly favored, anointed
Filled with Your power
For the glory of Jesus’ name↓

And should this life bring suffering
Lord, I will remember
What Calvary has bought for me
Both now and forever


 

God, You're so good
God, You're so good
God, You're so good
You're so good to me
    (4x)

I am blessed, I am called
I am healed, I am whole
I am saved in Jesus' name
Highly favored, anointed
Filled with Your power
For the glory of Jesus’ name↓

God, You're so good
God, You're so good
God, You're so good
You're so good to me

Beluister preek online Download bestand

Zondag 9 juni 2019 09:30

Datum: 09-06-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst

Gez. 242: 1,2 Liedboek 1973
Votum en groet

Opw.497....Ik wil leven door uw Geest
Opw.488....Heer ik kom tot U

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Opw Kids 31 Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
Kinderen vertrekken

Schriftlezing Efeze 6: 10 - 20

Gez. 298 Liedboek 1973

Preek

Reacties van gemeenteleden op de preek

Opw. 569... Over al wat leeft ben U de hoogste Heer
Opw. 704....O kerk sta op

Dankgebed en voorbede

Afscheid van koster Gert van Unen

Collecte 1. Kerk en 2. Hezenberg
(Helga Bronsveld vertelt tijdens de collecte iets over het werk van Roel en Nati Westerbeek onder daklozen in Chili)

Liedboek Gez 244: 4 Liedboek 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 2 juni 2019 09:30

Datum: 02-06-2019 Voorganger: Ds. J.W. Ploeg te Heukelum
Diensten in Mei
Beluister preek online Download bestand

Donderdag 30 mei 2019 09:30

Datum: 30-05-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst hemelvaartsdag

Zingen Ps. 47: 1,2

Votum en groet

Zingen: Gez. 229: 1,2,5

Gebed om Gods Geest

Schriftlezing: Psalm 110; Hand. 2: 29 - 36

Zingen: Ps. 110: 1,2,4

Preek

Zingen Lied 214 : 1, 2, 3 en  5

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen  Psalm 68 : 1, 2 en 12

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 26 mei 2019 09:30

Datum: 26-05-2019 Voorganger: Prio (predikant in opleiding) J.H. Biewenga, Emmeloord Beschrijving:

Liturgie 26-5, ochtenddienst Hattem

 

Welkom en mededelingen

Zingen: Opw. 640, Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opw. 734, God ik adem om van U te zingen

De 10 woorden

Zingen: Gez. 481:1,3

Kinderlied: Opw. voor Kids 77, God kent jou

Kinderen naar de Bijbelklas

Gebed

Schriftlezing: Lucas 18:31-43

Zingen: Ps. 42:1,5,6 uit DNP (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-42

Preek

Zingen: Ps. 107:1,19,20

Dankgebed en voorbeden

    Kinderen terug uit Bijbelklas

Collecte

Zingen: Opw. 669, Heer van de eeuwigheid

Zegen

 
Beluister preek online Download bestand

Zondag 19 mei 2019 09:30

Datum: 19-05-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst

In deze dienst vieren we het heilig avondmaal

Voorzang: Gez.303: 1,4,5 Liedboek van de kerken 1973
Votum en groet
Zingen:  Gez.127:1,2 Liedboek van de kerken 1973
Gods regels ten leven:
Zingen: Evang.liedbundel 186a
Gebed
Zingen kinderlied: Evangelische liedbundel 435
Avondmaalsformulier
Lezen: Efeze 5: 21 - 32
 
Gez 319: 1,4,5 Liedboek van de kerken 1973
 
Tafel 1: Gez 288: 4,5 Liedboek van de kerken 1973
Tafel 2: Gez 288: 7
Tafel 3: Gez 288: 8
 
Dankgebed en voorbede:
Collecte voor 1. Kerk 2. Diaconie
Zingen: Gez.114: 2,3 Liedboek van de kerken 1973
Zegen

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 12 mei 2019 09:30

Datum: 12-05-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst

Luisterlied van youtube ivm het overlijden van Kinga Ban:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=3ydI3UNAyP0

Votum en groet

Zingen: Opw Sela U brengt ons samen als kerk van de Heer

Leefregel

Zingen: Opw 623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Dit is mijn hand en dat mijn voet, Elly en Rikkert !

Schriftlezing Efeze 4

Gez. 314: 3,4

Preek

Gez. 242: 2,3

Lezen formulier voor de bevestiging van 5 nieuwe ambtsdragers
Opwekking 802
Nieuwe kerkenraadsleden geven hun jawoord en ontvangen Gods zegen.
Toezingen van nieuwe kerkenraad: Zegenlied: Ps 134: 3 Oude berijming  
Afscheid aftredende kerkenraadsleden
Gez. 255: 1,3

Dankgebed en voorbede
Collecte: 1. Kerk, 2. Fontein

Opw 798 houd vol

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 5 mei 2019 09:30

Datum: 05-05-2019 Voorganger: Ds. W.H. Louwerse te Apeldoorn Beschrijving:

Liturgie 2019-05 -05 Hattem

 

Mededelingen

Zingen:​​Opw. 70​

Stil gebed

Votum

Groet

Zingen:​​Opw. 734​

Gebed

Zingen:​​Opw. 687

Leefregel:​

Zingen:​​Opw. 378

Kindermoment:

Kinderlied:     Opw 137 king of kings

Gebed

Schriftlezing:​Lucas 24: 13 – 16; 25 – 35

Zingen:​​Opw. 770

Prediking:​Lucas 24: 30, 31

Zingen:​​Opw. 705

Gebeden

Collecte

Zingen:​​Opw. 585

Zegen

Diensten in April
Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 april 2019 14:30

Datum: 28-04-2019 Voorganger: Ds. J.J. Drijfhout Beschrijving:

Liturgie middagdienst 28 april 2019

Thema: Wat voegt hemelvaart toe aan Pasen?

Votum en zegengroet

Ps 24:1,2,4

Gebed

HC 18

Verkondiging

- Lukas 24:50-51

- Hand 1:8-11

- Hand 7:54-60

Lb 663 Al heeft Hij ons verlaten (= Lvdk 234)

Geloofsbelijdenis

LB 412:4,5 U Christus onze Heer (= Lvdk  399)

Voorbede en dankzegging

Collecte

Gk 228 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid (=opw 71)

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 28 april 2019 09:30

Datum: 28-04-2019 Voorganger: Ds. W. van Dijk te Kampen Beschrijving:

Liturgie morgendienst 28 april 2019

Welkom en mededelingen

Opwekking 715

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Psalm 68:7

Wet

Opwekking 687

Gebed

Kindermoment? Kinderlied: Heb de Here lief (kids opw 230)

Schriftlezing: Lucas 10:25-37

Zingen De Heer is mijn Herder (van Sela)

Verkondiging

Opwekking 378

Dankgebed

Collecten

Slotlied Opwekking 710

Zegen

3x amen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 april 2019 14:30

Datum: 21-04-2019 Voorganger: Ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie Middagdienst             Ontmoetingskerk        21 april 2019    

Bijzonderheid:    Paaszondag

 

Welkom, mededelingen 

Zingen:        Lied        203:    5, 6.        ( ziet nu die ’t ware Paaslam is )

Votum

Vredegroet

Zingen:        Psalm        18:    5, 8, 9.    ( God boog zich neer, zijn hand … )

Gebed

Schriftlezing:    1 Korintiërs 15: 12 - 20 

Zingen:         Psalm        118:    8, 9, 10.    ( de steen, die door de tempelbouwers )

Preek n.a.v.    1 Korintiërs 15: 12 - 20     

Zingen:         Lied        217:    1, 2, 3.    ( Jezus leeft en ik met Hem! )

Gebed

Collecte

Belijdenis

Zingen:         Lied        460:    2, 3.        ( looft Hem als uw vaadren deden )

Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 21 april 2019 09:30

Datum: 21-04-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst Eerste Paasdag

Evangelische liedbundel 122

Gez 215 - Liedboek voor de kerken 1973

Votum en groet

Jezus Overwinnaar - Worship Mozaiek 0318

(Voor wie het vooraf al eens wil beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8)

Leefregel Colossenzen 3
Zingen: Gez 216: 1,2,3 - Liedboek voor de kerken 1973

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: "Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft"

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI

Schriftlezing: Lukas 24: 1 - 8; Math. 28: 8 - 10

Gez 222 - Liedboek voor de kerken 1973

Preek

Opwekking 174
Opwekking 799

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Opleiding predikanten

Zingen "U zij de glorie"

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Vrijdag 19 april 2019 19:30

Datum: 19-04-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Goede Vrijdag

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 april 2019 14:30

Datum: 14-04-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van middagdienst

Voorzang Ps 122: 1,2

Votum en Groet

Voorzang Ps 122: 3

Gebed

Evang.liedbundel 299: Welk een vriend is onze Jezus

Schriftlezing Lukas 22: 24 - 34

Verkondiging

Gez. 169:5,6

Gebed

Collecte Trans World Radio

Credo

Gez. 255

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 14 april 2019 09:30

Datum: 14-04-2019 Voorganger: Bronsveld/A.M de Roos Beschrijving:

Orde van dienst

Leiden van de liturgie door ds. Gijs Bronsveld

Zingen: Ps. 92: 1,2,3

Votum en groet

Zingen: Opw 615

Kyrie gebed - 1
Zingen nieuwe liedboek 299c eerste couplet
Kyrie gebed - 2
Herhalen 299c

Leefregel

Zingen: Gez 327: 1, 2, 3

Gebed om Gods Geest

Gert Aalvanger bespreekt het vasten in deze 40-dagentijd

Kinderlied: Ik zag een kuikentje

Schriftlezing Ruth 1

Opw 695

Preek door student Annemarie de Roos

Ps. 86: 1, 2, 5

Dankgebed en voorbede

Collecte 1. kerk 2. Trans World Radio

Zingen Opw 818

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 april 2019 14:30

Datum: 07-04-2019 Voorganger: Ds. J. Groen (Wezep) Beschrijving:

 

Votum & Groet

Psalm 42:1 (Gereformeerd kerkboek)

Gebed

Inleiding op de Schriftlezing

Lezen: Jesaja 19:5-10 en Jesaja 41:17-20

Psalm 36:3a-2b

Tekst: Ezechiël 47:1-12

Preek

Opwekking 642 (De Rivier)

Belijdenis van Nicea

Psalm 33:8 (gereformeerd kerkboek)

Gebed

Collecte

Psalm 84:3, 5, 6 (gereformeerd kerkboek)

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 7 april 2019 09:30

Datum: 07-04-2019 Voorganger: Ds. H. van der Velde te Voorthuizen Beschrijving:

Liturgie 7 april maart 2019 in de NGK Hattem

Themapreek over Psalm 62, Rust en Stilte.

 

Welkom en mededelingen door ovd

Voorzang: Gezang 436: 1,3, 5 en 7, Jezus neemt de zondaars aan

Stil gebed met votum en groet

Zingen: Opwekking 598, Uw sterke hand

 

Gebed om Gods zegen

Wetslezing  uit Kol. 3: 1-12

Kindermoment door bijbelklasleiding

Kinderlied: Kids opwekking, Heb de Here lief

(Hierna mogen kinderen naar de bijbelklassen)

Zingen: Opwekking 717, Stil, mijn ziel,wees stil en wees niet bang..

 

Lezing Psalm 62

Zingen: Psalm 62: 1 en 5, Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn Rots

Verkondiging in drie delen:

​Na deel 1 zingen we Hemelhoog 729: 1-3, Mijn hart wacht stil op U

​​​(Dit is een lied van Troost, Zingende Gezegend, 301)

​Na deel 2 beluisteren we Hemelhoog 533: 1-3, In deze stilte..

​​​( Dit is een Taizelied dat Sela zingt: ​​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY)

​Na deel 3 zingen we Psalm 63: 1 en 3, O Heer, U bent mijn Toeverlaat

Dankgebed en voorbede, ingeleid met Hemelhoog 441, Wees stil en weet…

 

Kollecte

Slotzang/ Hemelhoog 401/Opwekking 705, Toon mijn liefde

Zegenbede

Amenlied: Gezang 456: 3

Diensten in Maart
Beluister preek online Download bestand

Zondag 31 maart 2019 09:30

Datum: 31-03-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst

Zingen: Ps 63: 1, 2, 3 Liedboek voor de kerken 1973

Votum en groet

Inleiding op het kyrielied:

Opwekking 778 Hoelang nog Heer?
Kyrie gebed
Opwekking 557 Laat uw glorie zien
Opwekking 661 Maak groot onze God

Gebed om Gods Geest

Kinderlied Opw kids 77 God kent jou vanaf het begin

Schriftlezing Lukas 9: 28 - 42
Zingen Gez 173: 1,3,5 Liedboek voor de kerken 1973 - graag een keer voorspelen

Preek

Ps 42: 1,2,3 Liedboek voor de kerken 1973

Inleiding op het paaslied "Jezus overwinnaar"
Jezus overwinnaar - Luisterlied

Dankgebed en voorbede

Collecte - Noodhulp Jemen

Zingen Gez 255: 2, 3, 4 Liedboek voor de kerken 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 24 maart 2019 09:30

Datum: 24-03-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Gez 477 Geest van hierboven

Votum en groet

Toelichting Gijs op beide liederen
Opw 627 Jezus licht in de duisternis - belijden en vertrouwen
Opw 542 God van trouw

Dooponderwijs
Jezus liefde in mij - Sela
Dooponderwijs

Gebed om Gods Geest
Doopbeloften
Zingen: Evangelische liedbundel 282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood
(doopouders + kinderen naar voren)

Doop

Zegenlied "Ik wens jou" onder leiding van Elbert Smelt

Aansteken Doopkaars

Aanbieden doopgeschenk

Kinderlied: Ja is ja, nee is nee

Schriftlezing Markus 8: 27 - 9: 1

Preek

Zingen Gez. 187

Collecte Stichting Present

Zingen Ps 68: 7

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 17 maart 2019 09:30

Datum: 17-03-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst:

Zingen: Ps 5: 1,3
Votum en groet

Zingen: Ps 5: 6,7
Opwekking 801 Immanuël
Opwekking 727 Mijn God ik kom tot u

Leefregel

Zingen: Gez. 437

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Elly en Rikkert, Een parel in Gods hand. (Kinderen gaan naar de bijbelklas)

Schriftlezing Psalm 139

Opwekking 617 Een machtig maker

Preek
Tijdens de preek: https://vimeo.com/86925527?ref=fb-share&fbclid=IwAR2DPGAm2PeWr6THhXc9jA5m61O2VpMXrp3ilp--xcHGBZnm78vk4svt0IE

Zingen: Nieuwe psalmberijming ps. 139: 1, 5 (melodie ps. 139)
1. U kent mij, HEER, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg,
terwijl U opvangt wat ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.

5. Vernuftig ben ik gecreëerd,
door U met aandacht geboetseerd.
Ik prijs U, HEER, omdat ik weet
hoe wonderbaarlijk U dat deed.
U wilde toen al voor mij zorgen;
niets van mij was voor U verborgen.

Dankgebed en voorbede

Zingen:  Gez 21: 3, 7

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Woensdag 13 maart 2019 19:30

Datum: 13-03-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Biddag voor gewas en arbeid

Beluister preek online Download bestand

Zondag 10 maart 2019 09:30

Datum: 10-03-2019 Voorganger: Stag. A. de Roos/ ds G. Bronsveld Beschrijving:

 

Liturgie zondag 10 maart

Welkom, votum en groet

Zingen Opw 539 Kom, nu is de tijd

Zingen Opw 638 Wie is als Hij

Zingen Opw 451 Ik hef mijn ogen

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing Lukas 4: 1 - 13

Zingen Gez. 485:2 en 3

Preek

Zingen Psalm 145:1 en 2

Uitleg vasten

Dankgebed en voorbede

Leefregel

Collecte

Zingen Opw. 558 Laat het feest zijn in de huizen

Zegen
 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 3 maart 2019 09:30

Datum: 03-03-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van avondmaalsdienst

Mededelingen

Ps 133 (Liedboek 1973)
Votum en groet

Schuldbelijdenis
Ps 90: 1,3 (Liedboek 1973)

Lezen Psalm 90: 5 - 11

Ps 90: 5  (Liedboek 1973)

Lezen Psalm 90: 12 - 17

Gez 242: 4,5 (Liedboek 1973)

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Evangelische liedbundel 445

Schriftlezing Lukas 14: 15 - 24

Gez 50: 8 (Liedboek 1973)

Preek

Inleiding op de viering van het avondmaal

Gebed om Gods zegen over de viering

Evangelische Liedbundel 289: 2,3

Viering avondmaal

Gez 237: 1,3

Dankgebed en voorbede
Gez 444: 1,3 (Liedboek 1973)

Zegen

Diensten in Februari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 24 februari 2019 09:30

Datum: 24-02-2019 Voorganger: Ds. J.M. Mudde te Haarlem Beschrijving:

Zingen: Intochtslied: Psalm 122 : 1 en 2a+3b

Welkom en stil gebed

Votum en groet

Zingen:: Opwekking 558

Wetslezing/leefregel: Filippenzen 2 : 1 – 11

Zingen: Gezang 242 : 2, 3 en 4a+5b

Kinderlied. Onder het naspel gaan de kinderen naar de bijbelklas

Gebed

Schriftlezing: Exodus 30 : 22 – 31 en Psalm 133

Liedblok: Opwekking 34, 194 en 767

Preek: Psalm 133

Zingen: Psalm 133

Dankgebed en voorbede

Collecte. 

Zingen: Opwekking 58

Zegen 

Gezang 456 : 3

 

 

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 17 februari 2019 09:30

Datum: 17-02-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst:

Liedboek  1973 Ps. 136: 1,3,12

Votum en groet

Geloofsbelijdenis melodie gez. 135 liedboek 1973 door Charles A.E. Groot (zie onder deze liturgie)

Voorlezen belijdenisvragen

Openbare geloofsbelijdenis door Joyce Booij - Visscher

Joyce ontvangt Gods zegen

Opw 488 Heer ik kom tot U

Dooponderwijs

Gebed om Gods zegen over de doop

Doopvragen

Zingen: Zingende Gezegend A.F. Troost 229 (zie onder deze liturgie)

Doop van Anna Maria Louise Booij en Manouk Souman

Zegenlied Elly en Rikkert "Kind van God gekregen"

Aanbieden doopgeschenk + belijdenisgeschenk

Elly en Rikkert  Weet je dat de Vader je kent (2x refrein)

Schriftlezing Lukas 19: 1 - 10

Preek

Zingen Opw 798 Hou vol

Dankgebed en voorbede

Collecte 1. Kerk en 2. Opleiding predikanten

Opwekking 808

Zegen

Geloofsbelijdenis melodie gez. 135 liedboek 1973 door Charles A.E. Groot

Ik geloof in God de Vader
Die almachtig, wijs en goed
Aard’ en hemel heeft geschapen
Vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid.

 

Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van Mensen, Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
Werd gekruisigd, werd gedood.
Maar Die opgestaan ten leven,
Hemelhoog nu is verheven,
Boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid.

 

Ik geloof in God de trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
Overal Zijn volk vergadert,
En tot dienen toebereid.
Met Gods kinderen verbonden,
In vergeving van mijn zonden,
Mag ik op de jongste dag,
Opstaan leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid.

Zingende Gezegend A.F. Troost 229 (zie onder deze liturgie) 229

1
Heer, ons kind, zolang het leeft
zal het van uw liefde horen!
Al het kwaad dat aan ons kleeft
wast Gij af - wij zijn herboren
om, het hoofd hoog opgeheven,
hoopvol naar U toe te leven.
2
Christus, spreek ons kindje aan,
spreek zoals geen mens kan spreken
Welke weg jij ooit zult gaan,
jou zal waarlijk niets ontbreken;
hoor, Ik noem je mijn beminde -
wie Mij zoekt, die zal Mij vinden!
3
Heiland, goede herder, Gij,
hebt ons kind al lang gevonden;
Gij zocht ons, Gij zocht eer wij
naar uw liefde zoeken konden -
daarom, Heer, gaan wij het baden
in het bad van uw genade!

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 10 februari 2019 09:30

Datum: 10-02-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:

Deze dienst is voorbereid met de groep van kinderen van 11/12 jaar.

Ps 43: 3,4

Votum en groet

Opwekking 734  God ik adem om van U te zingen
Opwekking 557 Laat uw glorie zien

Lezen van de 10 geboden door Carsten en Sander met tekeningen van de tieners

Zingen: Opwekking 501 Vader, God ik aanbid U

Gebed om Gods Geest

Filmpjes gemaakt door de tieners over het ervaren van God in je leven.

Lied met de tieners: "Ik wens jou" Trinity

Kinderen gaan naar de Bijbelklas

Interview

Schriftlezing Hebreeën 8

Gez 62 Liedboek 1973

Preek

Gez 244: 1,2,4 Liedboek 1973

Dankgebed en voorbede
Collecte: 1. Kerk 2. Voedselbank Zwolle

Ps 119: 28, 60 Liedboek 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 3 februari 2019 09:30

Datum: 03-02-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Zingen: Ps. 133

Votum en groet

Zingen Ps. 9: 4, 9

Zingen Opw 805 Maak ons hart onrustig - tegelijk ook de leefregel voor vandaag

Kyriegebed

Opw 436: Onze Vader

Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer, Elly en Rikkert

Zingen: Gez. 303: 1,2, 3

Schriftlezing Efeze 3

Preek

Zingen: Gez. 95

Dankgebed en voorbede

Voorzitter van de kerkenraad Klaas Klaver maakt nieuwe kerkenraad bekend

Collecte voor Tear

Zingen Opw 569 over al wat leeft

Zegen

Diensten in Januari
Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 januari 2019 14:30

Datum: 27-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:
 

Gez. 319: 1,2

Votum en groet

Gez. 95:1

Gebed om zegen over de dienst.

1e Schriftlezing: Mt. 5: 20-26

Zondag 40

Zingen: Ps. 37: 3,9

Preek

Zingen: Ps. 5: 2,5,6.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gez. 297

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 27 januari 2019 09:30

Datum: 27-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

 

Orde van dienst

Zingen: Ps. 105: 1,2 Liedboek van de kerken 1973

Votum en groet

Zingen: Ps. 105: 3 Liedboek van de kerken 1973

Dooponderwijs

Gebed om Gods zegen over de doop

Doopbeloften

Zingen Opw 770 Ik zal er zijn

Bediening van de doop aan Louise Henriëtte Driest en Eden Nzamwita Rumongi

Zingen Opw 746 De God van de vrede geeft jou zijn zegen

Kinderlied: Opw kids 46 Jezus is....
(kinderen gaan naar de bijbelklas)

Uitreiken doopgeschenk

Zingen: In die hemel is die Heer

Schriftlezing: Exodus 3: 7 - 15; 4: 1 - 17

Preek

Zingen: Gez. 9: 2,7,10 Liedboek van de kerken 1973

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Stichting New Born Life. In de armste Afrikaanse landen sterft 1 op de 7 vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling of in de kraamtijd. Van de vrouwen die wel overleven moeten velen verder zónder kindje, maar mét een beschadigde blaas (VVF). Voortdurend urineverlies geeft niet alleen stank en infecties, maar ook eenzaamheid; deze vrouwen worden uitgestoten. De collecte voor VVF-operaties heeft tot doel dat ze er weer bij horen en voor hen een nieuw leven begint!

Zingen: Ps. 149: 1,3 Liedboek van de kerken 1973

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 januari 2019 14:30

Datum: 20-01-2019 Voorganger: Ds. J.J. Drijfhout Beschrijving:

 

Votum en zegengroet

GK 209 U zij de glorie

Gebed

Schriftlezing Johannes 15:11-18

Gk 214 Ik heb de vaste grond gevonden

DL 2

Verkondiging

Opw 544 meer dan rijkdom

Geloofsbelijdenis

LB 641:1,2,3 Jezus leeft en ik met Hem

Voorbede en dankzegging

Collecte

ps 73:10,11 (geref kerkboek!!)

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 20 januari 2019 09:30

Datum: 20-01-2019 Voorganger: Ds. W.H. Louwerse te Apeldoorn Beschrijving:

 

Mededelingen

Zingen:        Gez. 281: 1 – 4

Stil gebed
Votum    

Groet

Zingen:         Opw. 167
Gebed van verootmoediging

Zingen:        Sela, Laat ons samen een zijn…

Leefregel:        Fil. 2: 1 – 11

Zingen:        Gez. 437: 1, 2, 3

Kindermoment/lied    

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing:        Lucas 3: 1 – 3; 10 – 14; 21 – 25; 36 (vanaf Sem) – 38

Zingen:         Ps. 2: 3, 4

Prediking:        Lucas 3: 21 – 36

Zingen:        Opw. 268

Gebeden

Collecte

Zingen:        Opw. 672 

Zegen:            

Amen    

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 januari 2019 17:00

Datum: 13-01-2019 Voorganger: Ds. H.J. Messelink Beschrijving:

Liturgie voor de kerkdienst op zondagmiddag 13 januari 2019 in de NG-kerk in Hattem.

Bijzonderheid: Viering Heilig Avondmaal, gaande viering

Votum en groet

Liedboek 434: 1  en 2 Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere

Lezing Avondmaalsformulier nr 4 ( Geref. Kerkboek); op het scherm tot aan gebed

Gebed

Lezing Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

Viering avondmaal Intussen zingen Nieuwe Liedboek 939 : 2 U werd een mens, U daalde neer

Nabetrachting en gebed

Lezen: Kolossenzen 1: 24_2:5

Preek over  vers 27 en 28

Liedboek 78: : 1 en 2 Laat me in U blijven groeien, bloeien

Gebed

Collecte

Psalm 98: 1 en 4 Zing een nieuw lied voor God de HERE

Zegen

Beluister preek online Download bestand

Zondag 13 januari 2019 09:30

Datum: 13-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:

In deze dienst vieren we het heilig avondmaal

Mededelingen: Geboren: Manouk Souman. Blijde en dankbare ouders Daniëlle en Gerrit Willem, zusje van Benthe.

Ps 146: 1,8 oude berijming (melodie Johan de Heer 446/Evang. liedbundel 37)
Votum en groet
Gezang 329: 1,2
Leefregel:
Zingen: Gez. 481: 1,4
Gebed met de kinderen
Kinderlied: Evang. liedbundel 430 Een wijs man bouwde zijn huis...
Onderwijs over het avondmaal
Gebed
Schriftlezing: Ex. 33: 12-23
Gez. 465: 1,5

Tafel 1: Zingen: Gezang 457: 2
Tafel 2: Zingen: Gezang 457: 3
Tafel 3: Zingen: Gezang 457: 4

Dankgebed en voorbede

Collecte voor Kerk en jeugdwerk

Ps 103: 7,9
Zegen

 

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 januari 2019 14:30

Datum: 06-01-2019 Voorganger: Ds. R. Knigge Beschrijving:

Liturgie Middagdienst               Ontmoetingskerk                    06 januari 2019

Bijzonderheid:  gezamenlijk 3-G Kerken

1. Welkom, mededelingen

2. Zingen:                       Lied                 481:     1.                          ( o grote God die liefde zijt )

3a. Votum

3b. Vredegroet

4. Zingen:                       Lied                 481:     3, 4.                     ( leer ons het goddelijk beleid )

5. Gebed

6. Schriftlezing:           Exodus 3: 7 - 15

                                   Jesaja 9: 1 - 6.

7. Zingen:                        Ik zal er zijn   (van: Sela)

8. Preek                            H.C. Zondag 47

9. Zingen:                       Gezang (GKB) 145:       1, 3, 4.               ( Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam )

10. Gebed

11. Collecte                                  

12. Geloofsbelijdenis

13. Zingen:                     Psalm  (GKB)    138:     1, 2, 3, 4.           ( ik zal met heel mijn hart uw eer )

14. Zegen.

Beluister preek online Download bestand

Zondag 6 januari 2019 09:30

Datum: 06-01-2019 Voorganger: Ds. G. Bronsveld Beschrijving:

Orde van dienst:


Gez 305: 1,2

Votum en groet

Zingen: Gez 326: 1,2

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen met de kinderen: Ik volg de Heer - via youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=plRTY48g5HM&list=PLmki5oSXH8d8GhkKBJzlae43YTe_nzPoz&index=22

Schriftlezing: Num. 9: 15 - 23

Zingen:     Psalm 105: 15,16

Preek: "Op reis met God".

Zingen: Gez 225: 2,3,4,5.

Dankgebed en voorbede

Collecte voor zendingswerk in Zuid Afrika

Evang. liedbundel 274a:  Zingen van het Credo in beurtzang

Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

 

Diensten in Mei
Beluister preek online Download bestand

Donderdag 5 mei 2016 09:30

Datum: 05-05-2016 Voorganger: ds. G. Bronsveld Beschrijving: Hemelvaartsdag