WERELDGEBEDSDAG 1 maart

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 1 maart 2019. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië.

Het thema voor de volwassenenviering is: Welkom, God nodigt je uit.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen.
Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan! 

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Slovenië ingezameld.
Het Nederlands Comité́ Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2019: 

ASPI-centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren dat in 2018 geopend is.. 

Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld. 

Roma-project in Pušča: Roma-burgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. 

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering met ons mee te beleven op vrijdagmiddag 1 maart 2019 om 15.00 uur in de grote zaal van Hanzeheerd “de Bongerd” (Koffie en thee vanaf 14.30 uur)

Weet u welkom!

Comité Wereldgebedsdag Hattem