WERELDGEBEDSDAG op 6 maart 2020

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart 2020. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering met ons mee te beleven op vrijdagmiddag 6 maart 2020 om 15.00 uur in de grote zaal van Hanzeheerd “de Bongerd” (Koffie en thee vanaf 14.30 uur). Weet u welkom!

Comité Wereldgebedsdag Hattem