Update gezichtenboek 19/05/2019

Deze maand proberen we zoveel mogelijk het gezichtenboek te actualiseren. Op zondag 19 mei, na de morgendienst, kunt u zich melden in de kerkenraadskamer.

Vooral voor nieuwe leden is het gezichtenboek prettig, zodat zij bij namen ook een gezicht kunnen vinden. Maar er zijn ook weer veel nieuwe gezichten in de gemeente bijgekomen. Het is fijn om te weten met wie je mee kunt leven, voor kunt bidden als er namen worden genoemd in de gesprekken en in de voorbede. Het is fijn als het gezichtenboek zoveel mogelijk compleet is!

Mochten er gemeenteleden zijn die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, dan kan er contact worden opgenomen met Annet Buter: 4448442.
Kunt u zondag 19 mei niet, dan kunt u ook een digitale foto sturen naar
Bettine: mulderbettine@gmail.com
Annet:   jamabuter@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,

Bettine Mulder
Annet Buter