Gespreksavond over Gods leiding in ons leven op 23 januari

Onze stagiair Annemarie de Roos belegt in het kader van haar studie een bezinningsavond, waarin ze met belangstellende gemeenteleden nadenkt over een geestelijk onderwerp. Ze heeft als thema gekozen: "Gods leiding in ons leven".

De eerste invalshoek op de avond is een Bijbels-theologisch perspectief. De tweede invalshoek is onze beleving en cultuur. Waar schuurt het? Waar is er ruimte? Het is een thema dat direct aansluit bij ons dagelijks geloofsleven. Van harte welkom! Naast de inleiding is er natuurlijk alle ruimte om met haar hierover in gesprek te gaan.

Datum: 23 januari van 19:30-21:00 in de Ontmoetingskerk