Liturgische bloemschikking 1e advent

In Advent wordt de komst van de Here Jezus verwacht.
Duisternis wordt door Hem doordrongen.
 
Als een teken van licht dat op aarde zal verschijnen, wordt in de advent, elke week een kaars ontstoken.
 
Eerste zondag van Advent.
Het advent stuk laat de duisternis zien, de kaars is daarom zwart.
Zwart betekend dat licht afwezig is; duisternis. 
De volgende zondagen zien we de duisternis verdwijnen, er komt steeds iets bij wat
naar de komst van het licht verwijst.
De kleur paars, staat voor inkeer en voorbereiding.
De stronk is het beeld van hoop en verwachting.
De twijg is de verwezenlijking van die hoop.
 
Hartelijke groet Bertha Berends