Vacature ondersteunend jongerenwerker Ontmoetingskerk Hattem

De Nederlands Gereformeerde Ontmoetingskerk in Hattem is een gemeente met ruim 500 leden, waarvan een groot deel onder de 25 jaar is. Voor ons jongerenwerk zijn we op zoek naar een young-professional die samen met een team van vrijwilligers dragende kracht kan en wil zijn in ons jongerenwerk. 

Wat zoeken wij ?

  • Een nog jonge jongerenwerker die deze baan kan combineren met zijn of haar studie, die ‘aanpalend’ is aan het werk in de kerk. Bij voorkeur een studie theologie of kerkelijk werk;
  • Een persoon met wie de jongeren zich kunnen verbinden en die op een natuurlijke manier contact met ze legt en hen vóór gaat in het vorm geven aan hun geloof;
  • Een persoon die dienstbaar wil zijn aan het jongerenprogramma waar al vorm aan gegeven is, maar daarbij ook initiatieven toont en ontplooit om de verbinding met de Heer, met elkaar, met de gemeente en met de wereld buiten de kerk concreet te maken;
  • Commitment voor minstens één volledig kerkelijk seizoen.

Wat bieden wij ?

  • Een leuke baan binnen het jeugdwerk van een jonge gemeente voor 8 – 10 uur per week ;
  • Direct contact met de jongeren waarbij het op ontspannen wijze opbouwen van  relaties voorop staat;
  • Samenwerking met een team van vrijwillig betrokken jeugdleiders uit de gemeente;
  • Begeleiding en samenwerking met de predikant, die eveneens nauw bij het jongerenwerk betrokken is;
  • Een beloning volgens de normen die binnen GKV en NGK gangbaar zijn.

Ben je geïnteresseerd dan nodigen we je uit te reageren met een motivatiebrief en CV welke je kunt sturen naar teamjeugd@ngkhattem.nl.

De reactietermijn sluit per 26 augustus 2022. Streven is om uiterlijk 1 oktober tot aanstelling over te gaan.