Zending Zuid-Afrika

Vanuit de NGK te Kampen zijn verschillende zendelingen "uitgezonden" geweest naar Zuid-Afrika (Natal). De visie op zending is in de loop van de tijd enigszins veranderd. De zendelingen hebben lange tijd een aantal Afrikaanse predikanten opgeleid om tot (meer) zelfstandigheid te komen.

Op dit moment zijn er 5 zelfstandige Zuid-Afrikaanse gemeenten. De NGK te Kampen financiert deze gemeenten met hun predikanten en zij dragen financieel bij aan de zendingspost en de kliniek. Een 40-tal NG-kerken ondersteunen Kampen hierbij in financieel opzicht en Hattem is er daar één van.

Als commissie willen we proberen het zendingswerk in Zuid-Afrika onder de aandacht te blijven brengen, om als gemeente Hattem in voldoende mate financieel bij te kunnen dragen.


Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0325 7401 94