Wijkteams

De gemeente is verdeeld in 4 geografisch ingedeelde wijkteams. Het doel van deze teams is dat de mensen in de wijk elkaar goed leren kennen, naar elkaar omzien, elkaar indien nodig helpen en elkaar in het geloof stimuleren.

Een wijkteam bestaat uit een wijkcoördinator, een wijkouderling, enkele pastorale ondersteuners, een wijkdiaken en een ouderling van het seniorenpastoraat. 
Het wijkteam komt periodiek bij elkaar om het wel en wee van de wijk te bespreken, te bezien of en wat voor hulp er nodig is in de wijk, te bezien of er voor iedereen in de wijk voldoende aandacht is en voor het organiseren van diverse wijkactiviteiten. 
De indeling van de wijken.

Wijk 1

 • coördinator: Johanna Klaver
 • wijkouderling: Benno Kers
 • wijkdiaken Gerrie Neuteboom
 • ouderling seniorenpastoraat: Bennie Wassink
 • pastorale ondersteuning: Gerrie van der Ziel en Lisette van Unen

Wijk 2

 • coördinatoren: Gerda Pierik en Bertha Berends
 • wijkouderling: Pim Eikelboom
 • wijkdiaken: Gerda Pierik
 • ouderling seniorenpastoraat: Jan Westerbeek 
 • pastorale ondersteuning: Akkie Eikelboom, Ellen en Jaap Prijs.

Wijk 3

 • coördinatoren: Jacobien Schoonhoven en Gea Bultman
 • wijkouderling: Freddy Kist
 • wijkdiaken: 
 • ouderling seniorenpastoraat: Jan Westerbeek
 • pastorale ondersteuning: Alice Westerbeek, Jacobien Schoonhoven en Gea Bultman

Wijk 4

 • coördinatoren: Dini en Harry Post
 • wijkouderling: Egbert Hollander 
 • wijkdiaken: Ruben Hooikammer 
 • ouderling seniorenpastoraat: Bennie Wassink 
 • pastorale ondersteuning: vacant