Visie

Als Ontmoetingskerk zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en Zijn Woord. Wij streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in de relaties met elkaar en in de uitstraling op de omgeving.