Team Gemeenteopbouw

Het team gemeenteopbouw heeft als doel het bevorderen van de geestelijke groei van alle gemeenteleden, alsmede het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid bij elkaar. 

Zij doet dit door:

  • vorming en toerusting van gemeenteleden, bijv. door een gemeenteproject
  • het voorstellen, implementeren en uitwerken van een jaarthema
  • het ondersteunen en coachen van de wijkkringen
  • het ondersteunen, coördineren en faciliteren van gemeentebrede activiteiten
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad op het gebied van gemeenteopbouw

Het team gemeenteopbouw heeft een eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van haar taken en stemt dit jaarlijks met de kerkenraad af op basis van een jaarplan.

Samenstelling team:
Ab Toornstra, contactpersoon
Gijs Bronsveld, predikant
Henk Eikelboom
Chris Harwig
Alex Winkelhorst