Submenu
Team GemeenteopbouwTeam JeugdTeam VieringenTeam Beleid en Beheer

Team Beleid en Beheer

Dit team regelt samen met de penningmeester en in opdracht van de kerkenraad, alle beheers- en financiële taken van de gemeente.

Hieronder vallen onder meer:

  • onderhoud kerk, pastorie, tuin en goederen
  • meerjaren planning t.a.v. groot onderhoud
  • verhuur van de kerk en contacten met de kosters
  • een jaarlijks schriftelijk overzicht van de financiën m.b.t. het voorgaande jaar en een begroting voor het nieuwe jaar.

Voor belangrijke investeringen is goedkeuring nodig van de kerkenraad. Met betrekking tot dringend- en klein onderhoud handelt het team zelfstandig.

Samenstelling team:
Penningmeester: Henk Eikelboom en Jan van Oene
Leden: Ad Spakman, Rutger van Dijk, Ruben Hooikamer en Jans Drost