Teams

Binnen onze kerk werken we met verschillende teams. Ieder team heeft zijn eigen taken:

  • Team Diaconie (diaken Hilleke Douma)
  • Team Pastoraat (ouderling: vacant)
  • Team Gemeenteopbouw (ouderling: Jeroen Potgieter)
  • Team Jeugd (ouderling: Nicole de Lange)
  • Team Vieringen (ouderling: Arjan Dunning)
  • Team Beleid & Beheer (ouderling: voorzitter Benno Kers)