Samenwerking

Onze gemeente is actief betrokken bij de interkerkelijke samenwerking in Hattem. Vanuit de opdracht van Jezus Christus om de onderlinge eenheid te zoeken, zetten we ons daar graag voor in.

Sinds 2009 is er officiële samenwerking tussen de NGK en beide GKV’s, die onder andere blijkt uit het feit dat voorgangers in elkaars kerken voorgaan. Samenwerking met deze kerken en met de PKN en de Baptisten is er via het jeugdwerk. In samenwerking met de christelijke scholen beleggen wij diensten voor de jeugd op bid- en dankdag en is er in de zomervakantie een vakantiebijbelfeest.

De christelijke scholen hebben in de maand januari samen met de kerken in Hattem een Kerk, School en Gezin project. De commissie KSG, die bestaat uit predikanten en leerkrachten, sluiten samen met de leerlingen dit project af in een gezamenlijke dienst in één van de kerken.