Kerkenraad

Binnen de kerkenraad onderscheiden we verschillende functies. Er zijn zes ouderlingen die zich primair met het pastoraat bezig houden.
Vier wijkouderlingen:

 • wijk 1, Benno Kers 
 • wijk 2, Pim Eikelboom
 • wijk 3, Freddy Kist
 • wijk 4, Egbert Hollander

Daarnaast zijn er twee ouderlingen voor het senioren pastoraat:

 • Jan Westerbeek voor de wijken 2 en 3 
 • Bennie Wassink voor de wijken 1 en 4

Benno Kers vervult de coördinerende rol richting team jeugd

Er zijn vier diakenen, die naast hun gezamenlijk diaconale taak een aantal specifieke taken hebben:

 • Ruben Hooikammer, voorzitter
 • Gerrie Neuteboom, scriba van de kerkenraad
 • Gerda Pierik onderhoudt de contacten met het diaconaal platform van de Hattemse kerken (DPH).
 • Wouter van Raalte

Het dagelijkse bestuur, het moderamen, van de gemeente wordt gevormd door:

 • Gijs Bronsveld, predikant
 • Gerrie Neuteboom, scriba
 • Jaap Schepers, bestuurlijk ouderling
 • Klaas Klaver, preses

Zowel het moderamen als de gezamenlijke kerkenraad vergaderen maandelijks.

 

 
Gijs Bronsveld predikant
Pim Eikelboom
ouderling
Egbert Hollander 
ouderling
Rudie Hooikammer
diaken
Benno Kers
ouderling
Freddy Kist
ouderling
 
Klaas Klaver    
Klaas Klaver
preses
Gerrie Neuteboom
diaken

Gerda Pierik
diaken

Wouter van Raalte
diaken 

 Jaap Schepers

ouderling
 
Bennie Wassink
ouderling
 
             
Jan Westerbeek
ouderling