Kerkenraad

Binnen de kerkenraad onderscheiden we verschillende functies. Er zijn vijf ouderlingen die zich primair met het pastoraat bezig houden. Voor het middenpastoraat zijn negen pastorale bezoekers / bezoekteams benoemd. Zij doen hun werk onder leiding van twee ouderlingen,

 • Pim Eikelboom en

 • een vacature.

 

Daarnaast zijn er twee ouderlingen voor het seniorenpastoraat:

 • Jan Westerbeek en

 • Bennie Wassink.

Daarnaast is er nog een vacature voor het jeugdpastoraat.

 

Er zijn drie diakenen, die naast hun gezamenlijk diaconale taak een aantal specifieke taken hebben:

 • Ruben Hooikammer, voorzitter

 • Gerda Pierik onderhoudt de contacten met het diaconaal platform van de Hattemse kerken (DPH)

 • Wouter van Raalte

 

Het dagelijkse bestuur, het moderamen, van de gemeente wordt gevormd door:

 • Gijs Bronsveld, predikant

 • Henk Koekkoek, scriba

 • Klaas Klaver, preses

 • Gerda Pierik-Bultman, vanuit de diakonie

 

Het moderamen vergadert maandelijks. De kerkenraad komt tweemaandelijks samen.

 

 

Klaas Klaver      
Gijs Bronsveld predikant
Pim Eikelboom
ouderling
Ruben Hooikammer
diaken
Klaas Klaver
preses
 
   
     
Gerda Pierik
diaken
Wouter van Raalte
diaken 

Bennie Wassink
ouderling

Jan Westerbeek
ouderling