Diensten

Elke zondagochtend vindt om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk een eredienst plaats.

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor de allerkleinsten en een bijbelklas voor de oudere kinderen. Na afloop van de ochtenddiensten wordt gezamenlijk koffie gedronken. Iedereen is daarbij van harte welkom, ook de gasten. Hierbij wordt nagepraat over de dienst en er is uiteraard ook gelegenheid om met elkaar kennis te maken of elkaar beter te leren kennen.
 

De middagdiensten worden gezamenlijk met de beide Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt georganiseerd om 14.30 uur, afwisselend in de drie kerkgebouwen van deze kerken.

Januari, april, juli en oktober in de Ontmoetingskerk, Van Galenstraat 1

Februari, mei, augustus en november in de Gasthuiskerk, Achterstraat 11

Maart, juni, september en december in de Open Poort, Veldhoeve 1

 

In 2018 vieren de drie kerken in beide diensten het Heilig Avondmaal op 7 januari, 25 februari, 13 mei, 8 juli, 2 september en 4 november. Hieraan kan worden deelgenomen door gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Gasten zijn in onze gemeente van harte welkom om ook aan het avondmaal deel te nemen, als zij de Here Jezus van harte liefhebben als Verlosser en dit in de eigen gemeente hebben beleden. Wanneer u hierover nog vragen hebt, zijn er bij de ingangen van de kerk ambtsdragers te vinden die u graag van dienst zijn. Op de avondmaalszondagen vangt de tweede dienst aan om 17.00 uur.