Oppas

“De oppas voor de allerkleinsten”

Iedere zondagmorgen is er oppasdienst in onze “Galenscorner” voor kinderen tot 4 jaar. We spelen, zingen en kleuren met de kinderen. Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden uit de crèche. Kinderen die naar de basisschool gaan, mogen naar de Bijbelklas. Heb je een vraag neem dan contact op met Janine Bouwmeester of Ilze Spannenberg.