Collecte

Een onderdeel van de kerkdienst is de collecte. Vaak zijn er twee collectes. Een collecte is dan voor “De kerk”. Dat betekent dat de collecte bedoeld is voor de vaste lasten die de kerk heeft en voor het organiseren van de kerkdiensten. De andere collecte is voor andere goede doelen. Dat kunnen specifieke doelen zijn (daarover wordt dan in de dienst informatie gegeven). De collecte is ook regelmatig voor “De Diaconie”. Dat wil zeggen dat de opbrengst bestemd is voor hen die het financieel zwaar hebben.
Zo helpen we elkaar en onze naaste. Een belangrijke taak.

Geven in de collecte kan met contant geld of met uw smartphone. Met uw smartphone kunt u via de app “Givt” geven. Algemene informatie vindt u op de site www.givtapp.net. Giften via Givt zijn aantoonbaar voor de belastingdienst.
Gemeenteleden kunnen ook gebruik maken van collectebonnen. Daarmee is de gift ook aantoonbaar. Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van:

  • 20 bonnen van € 0,55 

  • 20 bonnen van € 1,00

Naast de mogelijkheid om de collectebonnen op de eerste zondag van elke maand in de kerkenraadskamer af te halen, kunnen de collectebonnen ook nog steeds bij de Fam. Knol aan de Vliegenstein 21 afgehaald worden.

Het bedrag kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk : NL54 RABO 0325 7640 77