Historie

Onze gemeente werd op 2 februari 1970 geïnstitueerd en bestond toen uit 50 doopleden en 68 belijdende leden. Voordat het beroepingswerk ter hand werd genomen wilde men liever eerst een eigen kerkgebouw hebben. Aan de Van Galenstraat werd een stuk grond aangekocht van de gemeente Hattem en daarop verrees in 1973 de Ontmoetingskerk.

Op 3 januari 1974 is de Ontmoetingskerk in gebruik genomen. 

In 1980 werd overgegaan tot het beroepen van een eigen predikant. Achtereenvolgens hebben de volgende predikanten onze gemeente gediend:

  • H. van Ommen (1982 – 1990)

  • W. van Dijk (1990 – 1997)

  • H. van der Velde (1998-2004)

  • P.R. Gort (2005 – 2009)

  • G. Bronsveld (2013 - heden)